Formatiebenchmark

Hulp nodig bij het inrichten, professionaliseren of optimaliseren van je handhavingsteam?

De leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte staat hoog op de politieke agenda. Daarom investeren gemeenten fors in de versterking van de eigen toezichts- en handhavingsteams. Ook de VNG en het Ministerie van Justitie en Veiligheid investeren flink in de verdere uniformering en professionalisering van de gemeentelijke handhavingsorganisaties.   

Lokale toezichts- en handhavingsteams zien zich dan ook geconfronteerd met hogere verwachtingen. Denk aan een uitgebreider takenpakket, complexere werkzaamheden en mondigere inwoners. Dit heeft gevolgen voor zaken als de inzet van het team, de medewerkers, thematische aanpak, bevoegdheden en opleidingscriteria.  

 

Formatiebenchmark gemeentelijke handhaving

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) voert al vijf jaar benchmarkonderzoeken uit naar de formatie van gemeentelijke handhavingsteams. Met onze data van meer dan vijftig gemeenten, gekoppeld aan onze (praktijk)ervaring, bieden wij u een unieke benchmark die u helpt om de resultaten op praktische wijze te vertalen naar uw uitvoeringspraktijk. 

In de benchmark zetten wij de huidige én geadviseerde formatie af tegen de beleidsdoelen en de ambitie van uw gemeente. Daarbij wordt rekening gehouden met zaken als de breedte van het takenpakket, het aantal inwoners en de omvang van uw gemeente, de ontwikkelfase van uw team en andere specifieke kenmerken van uw gemeente.   

Zo stellen wij u in staat de huidige én geadviseerde formatie en inzet objectief te vergelijken met die van zo’n vijftig andere gemeenten. Daarnaast vertalen wij ons advies naar uw uitvoeringspraktijk. Dat doen we door stil te staan bij de teamontwikkeling en de benodigde formatie voor overhead, operationele straatcapaciteit en voor themagerichte inzet. 

Resultaten

U krijgt een objectief en onderbouwd advies dat inzicht geeft in de benodigde formatie voor de uitvoering van uw gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken. Zo ziet u in één oogopslag wat er nodig is voor het inrichten, professionaliseren of optimaliseren van uw team. Ook brengen wij voor u in beeld waar uw team nu staat en hoe het de volgende stap kan zetten.  

Met de formatiebenchmark in de hand:

Heeft u de zekerheid dat uw formatieve inzet in de pas loopt met vergelijkbare gemeenten, of het daarbij nu gaat om de overhead, straatcapaciteit of de thematische inzet; 

Heeft u de garantie dat de ambities en doelstellingen uitvoerbaar zijn; 

Kan uw team aantoonbaar bijdragen aan de maatschappelijke opgave: een veilige en leefbare openbare ruimte; 

Kunt u keuzes maken en vervolgstappen implementeren; 

Kunt u het gesprek aangaan met het college en/of de gemeenteraad. 

Hoe werkt het?

Investering

AVH begrijpt dat de effectiviteit van toezicht en handhaving blijvend aandacht verdiend. Om voor elke raadsperiode goed beslagen ten ijs te komen, bieden wij de benchmark standaard aan als abonnement. Dit stelt u en uw gemeente in staat om de balans op te maken, nieuwe ambities en prioriteiten te benoemen en deze te toetsen aan de formatieve (on)mogelijkheden. Wij adviseren uw gemeente in dat geval elke drie jaar opnieuw. Vanzelfsprekend staat het u ook vrij om de benchmark eenmalig af te nemen.  

Gemeente Abonnementstarief
 Losse afname
< 20.000 inwoners € 3.250,- € 4.500,-
20.000-80.000  € 3.500,- € 4.750,-
> 80.000   € 3.750,- € 5.000,-

Ons aanbod van advies

Bij interesse of vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Ralph Gesink.

Ralph Gesink Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?