Coaching

We bieden ervaren professionals die leidinggevenden, teams of individuele handhavers ondersteuning kunnen bieden door middel van coaching.

Om uw team naar een hoger niveau te brengen bieden we coaching door professionals aan. Hij of zij kan leidinggevenden, teams of individuele handhavers direct of indirect sturen op hun manier van werken. Door hen te helpen om kritisch naar zichzelf en anderen te kijken, vergroten we het zelflerend en zelfcorrigerend vermogen binnen uw team. Onze coaches draaien mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden en ondersteunen uw medewerkers.

Assessment en coaching

Ons aanbod in coaching

Wij bieden verschillende diensten aan op het gebied van coaching. Neem contact op met Ralph Gesink wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Ralph Gesink Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Ralph Gesink

Tel: 085 401 64 09
Stuur een e-mail

We nemen uw boa’s mee de straat op om hen met allerlei situaties in aanraking te brengen. Onze coaches observeren, geven richting en evalueren voortdurend. Door een handhaver te helpen kritisch naar zichzelf en anderen te kijken, vergroten we het zelflerend en zelfcorrigerend vermogen van hem of haar binnen uw team.

Een pragmatisch assessment is een tool om boa’s verder op weg te helpen in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Ook biedt het coördinatoren en/of leidinggevenden handvaten voor het coachen en begeleiden van de boa’s.

ONZE WERKWIJZE

individuele coachingDe onderzoeksfase van het assessment start waar het werk van de boa’s plaatsvindt: op straat. Saskia is een dagdeel met de boa’s de straat opgegaan. Terwijl de boa’s het dagelijkse werk uitvoerden, werden zij beoordeeld op kennis (‘het weten’), vaardigheden (‘het kunnen’) en hun eigen motivatie (‘het willen’). Hierbij wordt de toetsing op de (wets)kennis gekoppeld aan de bevoegdheden van en uitvoering door de boa. Vervolgens wordt er vanuit de praktijksituaties een kort assessmentverslag opgesteld. Deze bevat aanbevelingen en gemaakte afspraken waarin de boa’s zich verder in kunnen ontwikkelen. Het biedt gerichte en bruikbare handvaten voor in de praktijk.

Daarnaast kan het assessment worden ingezet in het selectieproces voor nieuwe boa’s. Uiteraard is het hierbij niet mogelijk om in uniform het werk in de praktijk te laten zien. In dit geval gaat Saskia met hen op straat op zoek naar overtredingen. Hierbij ligt de focus zowel op houding en gedrag als het ontleden van casussen om bevoegdheden en wetskennis te toetsen. Vervolgens worden er kandidaten aangenomen met een ontwikkelingsadvies op zak.

Eén van de gemeenten waarbij een assessment is uitgevoerd, is de gemeente Hoeksche Waard:

“Het assessment maakte onderdeel uit van het selectieproces van geschikte kandidaten. Uiteraard was het ietwat spannend vooraf, maar de ervaring van onze medewerkers is zeer positief. Zij hebben veel gehad aan de sessie en hebben de werkwijze van Saskia als zeer prettig ervaren. De opgedane inzichten maken tevens deel uit van de persoonlijke ontwikkelgesprekken van de nieuwe medewerkers’’.

We bieden praktijkgerichte begeleiding en coaching van bestuurders in hun leidinggevende en bestuurlijke rol.

Bij het coachen van leidinggevenden gaat het om het gericht en concreet vormgeven aan een eigen wijze van leiderschap. De coaching is gericht op het creëren en benutten van de samenhang tussen de eigen kwaliteiten, ambitie en de natuurlijke eigen stijl van leidinggevenden. Of het nu gaat om een ervaren of een beginnende leidinggevende, uiteindelijk ligt de focus op het sneller effectief zijn in de nieuwe situatie of positie. Zonder daarvoor iemand anders te moeten zijn. De coaching staat daarom dicht bij de alledaagse praktijk en is ervaringsgericht.

Onze coaches observeren uw team, geven richting en evalueren. Door uw handhavers te helpen kritisch naar zichzelf en anderen te kijken, vergroten we het zelflerend en zelfcorrigerend vermogen binnen uw team.

We bieden onder andere praktische begeleiding bij:

  • het creëren en in lijn brengen van de teamvisie, -missie en strategische doelen
  • het creëren van een goede teamsamenstelling, teamsamenhang en teamsamenwerking
  • het herstellen of creëren van veiligheid en vertrouwen in teams
  • het bereiken van resultaten vanuit een gezamenlijke ambitie
  • (persoonlijke) integriteitsvraagstukken binnen teams
  • (persoonlijke) conflicten binnen het team

Wat anderen zeggen: “Ik merk een veranderende opstelling ”
“Ik had vooraf niet gedacht dat er op een relatief korte termijn toch een mooi resultaat te behalen was in ons Boa-team. Ik merk een veranderende opstelling van onze boa’s. Heel erg mooi om te zien! En voor mij zijn een aantal zaken ook een stuk duidelijker geworden dankzij de gesprekken met Aad van Duijn.”

Teamleider Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving bij Gemeente Leudal

Aandachtspunt bij het coaching traject zal met name zijn ‘hoe geef ik op een handige en duidelijke manier mijn grenzen aan’. Binnen deze oriëntatiefase zal ook gekeken worden naar de ontwikkelvragen, de context en het belang van de ontwikkeling. Er zal gekeken worden of er een basis is voor samenwerking; hebben de coach en de gecoachte een ‘klik’.

Uitvoering: Deze zal gericht zijn op het beantwoorden van de vragen; wie ben ik? Wat wil ik? En waar loop ik tegen aan privé en in mijn werk. Door middel van oefeningen, rollenspellen en gesprekken wordt iemand in zijn kracht gezet en weerbaar gemaakt.

Evaluatie: Het evalueren van de coaching zal gedurende het gehele traject plaatsvinden. Dit is een proces tussen de coach en de gecoachte, maar achteraf ook met de opdrachtgever. De evaluatie tussen de coach en gecoachte zal vooral gericht zijn op de gesprekken en op de ontwikkeling van de gecoachte. Met de opdrachtgever zal ook tussentijds een korte evaluatie plaatsvinden.

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?