Aan de slag met uw nieuw veiligheids- en uitvoeringsbeleid

Wij zien dat veel gemeenten weer aan de slag moeten om nieuw veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een vierjarig integraal veiligheidsplan (IVP), een handhavingsstrategie en/of een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

Veiligheid staat in veel gemeenten hoog op de politieke agenda en vraagt om steeds meer aanpak. Niet alleen repressief, maar juist ook preventief. We verwachten van gemeenten dat zij zich continue inzetten om wendbaar en voldoende adaptief te zijn. Zo kunnen zij (lokale) ontwikkelingen in criminaliteits- en leefbaarheidsvraagstukken en verwachtingen in de samenleving bijhouden.

VOERT U DE REGIE OP VEILIGHEID?

Wij zien dat veel gemeenten weer aan de slag moeten om nieuw veiligheids- en uitvoeringsbeleid te ontwikkelen. Ook AVH krijgt meer verzoeken om gemeenten te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een nieuw vierjarig integraal veiligheidsplan (IVP), een handhavingsstrategie en/of een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Het IVP helpt u alslogo gemeente Velsen gemeente met het doorlopende proces van werken aan en de regie voeren op integrale veiligheid. Het HUP geeft vervolgens richting aan de inzet van de handhavers in uw gemeente en vertaalt het IVP naar concrete doelstellingen voor het betreffende jaar. Met het HUP kunt u de inzet van uw handhavingsteam effectief invullen. Er ontstaat voor zowel interne als externe partners meer duidelijkheid over de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Lees hier wat dit gemeente Velsen opleverde.

UW HANDHAVINGSTEAM VERDER PROFESSIONALISEREN?

Wij zien dat veel gemeenten hun handhavingsteams verder willen uitbreiden en/of professionaliseren. Zij willen hiermee de landelijke ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid volgen. Daarnaast vinden gemeenten veiligheid een belangrijk onderwerp in de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voor meerdere gemeenten is AVH aan de slag met het uitvoeren van een ontwikkelscan of een onderzoek naar de formatie in combinatie met een effectiviteitsanalyse van een handhavingsteam. Gemeenten kunnen ons advies en de onderbouwing gebruiken om heldere keuzes voor te leggen aan het college en de gemeenteraad met betrekking tot het uitvoeringsniveau, de beschikbare capaciteit en de prioritering van de handhavingstaken. Lees hier over wat dit gemeente Den Bosch opleverde.

AVH BIEDT ONDERSTEUNING

Dankzij onze kennis uit de praktijk, scherpe analyses en een objectief advies ontwikkelen wij nieuw veiligheids- en uitvoeringsbeleid voor uw gemeente. We helpen u graag bij:

  • het opstellen van (meerjarig) integraal veiligheidsplan conform de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid;
  • het opstellen van een Handhavingsuitvoeringsprogramma, eventueel in combinatie met een handhavingsstrategie;
  • het uitvoeren van een ontwikkelscan handhaving;
  • het uitvoeren van een benchmarkonderzoek of een formatieonderzoek eventueel in combinatie met een effectiviteitsanalyse.

Wilt u meer informatie over wat Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving uw organisatie kan bieden? Neem contact met ons op met via nils@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.