Actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024

Er is in VNG-magazine een artikel verschenen over de actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024. Adviseur Nils Krüger licht het toe.

actieagenda handhaving 2022 -2024Recent is in het VNG Magazine (nummer 15) het artikel ‘Boa-stelsel, De handhaver verschijnt’ gepubliceerd over gemeentelijke handhaving in het publieke domein. Onze adviseur Nils Krüger voert momenteel een opdracht uit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zijn opdracht is om vanuit de VNG voor gemeenten een ‘Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024’ op te stellen.

Tijdens de opdracht kwam het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) al met een eerste beschouwing op de boa-functie en het boa-bestel. In het verlengde van de actieagenda heeft Nils namens de VNG een reactie op deze eerste beschouwing geschreven. Hierbij heeft hij ook met interviews en een schriftelijke consultatie veel input bij gemeenten opgehaald.

GEMEENTEN NAGENOEG OP ZELFDE LIJN

Waar eerst de verwachting was dat er verdeeldheid tussen gemeenten was, blijkt dat gemeenten juist nagenoeg hetzelfde denken over de verdere professionalisering van handhaving. En wat voor goed werkgeverschap hierbij hoort. Deze reactie biedt de VNG uiterlijk volgende week formeel bij JenV aan. Het is de basis voor een update van de visie ‘Handhaving sterk in de openbare ruimte’ van de VNG uit 2016. De geüpdatet visie wordt gebruikt om de actiepunten in de actieagenda te benoemen zodat gemeenten goed ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden.

De actieagenda rondt Nils momenteel in concept af. Deze legt hij  ook voor een schriftelijke consultatie aan gemeenten voor.

Meer informatie?

Nils KrügerNils is een echte verbinder en bouwer. Hij heeft jarenlange werkervaring opgedaan als leidinggevende, programma- en projectmanager, beleidsadviseur en accountmanager. Dit deed hij binnen meerdere onderdelen van het veiligheidsdomein, waaronder toezicht en handhaving, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Neem voor vragen gerust contact op met Nils via nils@veiligheidenhandhaving.nl of 06 11 84 69 06.