Als boa in verbinding blijven met burgers

Afgelopen tijd kwam de verbinding tussen burgers en boa’s steeds meer onder druk te staan. Hoe kun je als boa bewuster met verbinding omgaan?

De afgelopen jaren kwam de verbinding tussen burgers en Boa’s steeds meer onder druk te staan. Wisselende coronamaatregelen, maatschappelijk ongenoegen en weinig perspectief op versoepelingen op korte termijn waren daarbij enkele oorzaken. Hoe kun je met die verbinding bewuster omgaan als Boa en hoe kun je concreet iets doen om die verbinding te versterken zodat je in gesprek komt en blijft met elkaar?

Verbinden en binden: het verschil

Het is goed om daarvoor eerst het onderscheid tussen verbinden en binden helder te hebben. Bij verbinden ben je in staat om als gesprekspartner zowel te geven als te ontvangen. De houding en intentie om als mens afgestemd te zijn op de ander. Die intentie is iets waar je je als persoon vaak onbewust op instelt voordat je het gesprek aangaat. Het vindt plaats in jezelf en je straalt dit in het gesprek ook uit. Hierdoor is het gesprek niet alleen op inhoud en vanuit functionaliteit in gang gezet, maar juist ook op het niveau van mens tot mens. Ben je als gesprekspartner alleen aan het geven of het ontvangen dan noemen we dat een binding. In dat geval ben je afhankelijk(er) van het gedrag en de intentie van de ander. Het is dan maar de vraag of wat je zegt of wenst aangenomen wordt door de ander.

Een voorbeeld. Een burger heeft zijn vuilnis naast de vuilcontainer geplaatst. Als je alleen zegt wat er niet goed is en dat je de volgende keer een bon gaat uitschrijven zonder open te staan voor de reactie van de ander ontstaat binding. Je mag dan hopen dat de boodschap is ontvangen en dat de volgende keer de vuilnis erin gaat.

Verbinding maken is steeds een keuze

Verbinding, of het ontbreken ervan, kan je ook ervaren tijdens een gesprek. Door de manier waarop iets gezegd of gedaan wordt. Is je toon afgestemd op de ander of breng je iets alleen als mededeling en ga je ervan uit dat de ander wel geluisterd heeft. Ben je zelf bereid te luisteren, uitleg te geven, tijd te nemen, terug te geven wat je ziet bij die ander en bij jezelf? Kortom, ben je bereid te investeren in de ander en te ontvangen van die ander? En hoor je wat je terugkrijgt als feedback of als opmerking over je gedrag of manier van aanspreken?

De bereidheid van beide kanten om te luisteren en respect te hebben voor wat er gezegd wordt kan een groot verschil maken of een gesprek lekker loopt. It-takes-two-to-tango! Maar het uitgangspunt voor verbinding is steeds jouw keuze. En hoe bewuster je dat doet, des te eerder je ook verbinding maakt.

Het voordeel van verbinding

Het persoonlijk voordeel van een goede balans tussen geven en ontvangen is dat je als boa meer zelfregie ervaart over wie je bent, wat je wilt en hoe je dat vorm geeft. Je leert sneller grenzen te zien en te trekken. Het geeft inzicht in waar je je soms (bewust) terugtrekt en energie kwijtraakt of juist (bewust) extra investeert. Door dit te benoemen en uit te spreken ontstaat er steeds meer inzicht in de relatie. Dan weet je waar je aan toe bent. Dat geeft vertrouwen en veiligheid om je werkelijk te kunnen verbinden met elkaar: als mens én als functionaris.

En dat haalt spanning uit de maatschappij.

Wouter Craandijk

Dit artikel ‘Als boa in verbinding blijven met burgers’ is geschreven door Wouter Craandijk. Als ervaren coach/trainer begeleidt Wouter leidinggevenden handhaving of veiligheid en hun teams om volledig tot hun recht te komen in hun werk én leven. Neem voor meer informatie over coaching van uw team of teamleiding contact op met Wouter via 06 50 27 66 54 of e-mail wouter@veiligheidenhandhaving.nl.