AVH biedt BOA-Coördinatoren interactieve opleiding op maat

Het werkveld van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) verandert sterk. Dit vraagt veel van een team maar zeker ook van het management. Deze interactieve opleiding op maat biedt ondersteuning.

EEN VIJFDAAGSE OPLEIDING OP MAAT
Dit is een vijfdaagse opleiding voor boa-coördinatoren en senior boa’s. Een opleiding gericht op operationeel management bij handhavingsteams. Het programma is interactief opgebouwd, sluit aan bij de actualiteit en de docenten komen uit de praktijk. Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt de opleiding verder aangescherpt of aangepast.

THEMA’S IN ONZE OPLEIDING

In onze opleiding komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Operationeel leidinggeven
 • Toepassing managementstijlen
 • Coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken
 • Personeelsmanagement
 • Informatiegestuurd handhaven
 • Hoe werkt de gemeente en het bestuur?
 • Rapportages, verantwoording en financiën
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Boa’s
 • (De)Briefing, presenteren, aansturen team
 • Verandermanagement
 • Integriteit, agressie en opvang na incidenten

Eerstvolgende opleiding
Het programma is interactief opgebouwd, sluit aan bij de actualiteit van vandaag en de docenten en sprekers komen uit de praktijk. Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt de opleiding verder aangescherpt of aangepast. Klik hier voor de data van de eerstvolgende opleiding.

Meer informatie? Bel dan naar 085 – 401 64 09 of stuur een e-mail: info@veiligheidenhandhaving.nl.