Benchmark formatie middelgrote gemeenten

Nieuwe benchmark formatie middelgrote gemeenten (ca. 25.000 - 75.000 inwoners).
Uw gemeente kan zich tot half juni aansluiten.

Ad­viesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) heeft voor zeventien grote gemeenten een bench­markonderzoek afgerond naar de benodigde formatie voor Toezicht en Handhaving (domein 1). De rapportages worden positief ontvangen door de deelnemers. Het onderzoek geeft een objectief beeld van de benodigde formatie voor het uitvoeren van de lokale handhavingstaken en het uitvoeren van het lokale beleid.

Middelgrote gemeenten (ca. 25.000 tot 75.000 inwoners) zijn ook volop in beweging en ontwikkeling. Daarom start AVH met een nieuw benchmark formatie-onderzoek voor deze gemeenten.

WAAROM EEN BENCHMARKONDERZOEK

Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte is binnen gemeenten volop in ontwikkeling. In aansluiting op de VNG-visie Boa 2020 zijn veel gemeenten bezig met een doorontwikkeling van hun handhavingsteam. Het takenpakket van de handhavers wordt breder en complexer. Door de prioritering van de politie op criminaliteit en andere complexe veiligheidsproblematiek, leggen gemeenten steeds meer taken bij de handhavers neer. Deze ontwikkeling geeft een grote druk op de capaciteit van de handhavers.

HET RESULTAAT

Centraal in het benchmarkonderzoek staat een aantal criteria voor de uitvoering van handhavingstaken. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deelnemende gemeenten objectief met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijgt elke gemeente niet alleen een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van de eigen gemeente maar ook in de resultaten bij vergelijkbare gemeenten.

INTERESSE IN EEN BENCHMARK FORMATIE?

Kijk hier voor meer informatie en een uitgebreide brochure. U kunt ons ook bereiken via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.