Krijg inzicht in de benodigde formatie van uw handhavingsteam

Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies.

Heeft uw gemeente behoefte aan inzicht in de benodigde formatie van uw handhavingsteam? Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) heeft onlangs voor zowel G40 als M150 (vanaf ca. 25.000 – 75.000 inwoners) gemeenten een benchmarkonderzoek naar de benodigde formatie voor Toezicht en Handhaving (Domein 1) uitgevoerd. Het benchmarkonderzoek geeft een objectief beeld van de benodigde formatie voor het uitvoeren van de lokale handhavingstaken en het uitvoeren van het lokale beleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de breedte van het takenpakket en de bijzonderheden van elke gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om deelnemende gemeenten objectief met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijgt elke gemeente niet alleen een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van de eigen gemeente, maar ook in de resultaten van vergelijkbare gemeenten.  Zowel G40 als M150 gemeenten kunnen zich nog aansluiten bij de benchmarks.

WAAROM EEN BENCHMARKONDERZOEK

Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte is binnen gemeenten volop in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn bezig met een doorontwikkeling van hun handhavingsteam. Het takenpakket van de handhavers wordt breder en complexer. Door de prioritering van de politie op criminaliteit en andere complexe veiligheidsproblematiek, leggen gemeenten steeds meer taken bij de handhavers neer. Deze ontwikkeling geeft een grote druk op de capaciteit van de handhavers.

UW RESULTAAT

Dankzij deelname aan het benchmarkonderzoek krijgt u een onafhankelijk onderbouwd inzicht in de benodigde formatie voor uw gemeente. Dit advies is presenteerbaar binnen uw gemeente aan raad en bestuur. Daarnaast ontvangt u inzicht in de formatie van vergelijkbare gemeenten.

INTERESSE?

Krijg ook onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van uw gemeente. Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies. Klik hier voor meer informatie en de brochure. Voor vragen kunt u ons bereiken via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.