Bodycams voor uw handhavingsteam. Zet u de stap?

Bodycams lijken hun werking te bewijzen binnen gemeenten. Bij het invoeren van de bodycam komt meer kijken dan vaak gedacht wordt. Wat is er allemaal nodig?

Meer en meer gemeenten rusten hun boa’s uit met een bodycam ter bescherming van de handhavers. De camera’s moeten niet alleen zorgen voor een verhoogd veiligheidsgevoel bij de handhaver, maar ook voor minder escalerende conflictsituaties. Uit ervaringen van de politie en verschillende gemeenten blijken deze doelen zeker geen illusie. Politieteams en gemeenten die gebruik maken van de bodycam geven aan dat zij daadwerkelijk zien en ervaren dat confrontaties met burgers minder uit de hand lopen. Ook is het veiligheidsgevoel van de handhaver en agent verhoogd.

Vorig jaar testte de politie in Amsterdam het gebruik van bodycams. Afgelopen zomer kregen ook de eerste honderd boa’s in Amsterdam er een. In Hoorn doen de boa’s sinds eind augustus een proef met het gebruik van bodycams. In Heerlen is de pilot van een half jaar wegens succes verlengd met twee jaar. Ook in Rotterdam, Zaanstad en Ede wordt getest en in Apeldoorn is een proef in voorbereiding. Langzaam maar zeker lijken steeds meer gemeenten gebruik te willen maken van bodycams.

Bij het invoeren van de bodycam in een handhavingsteam komt meer kijken dan vaak gedacht wordt. Zo is het formuleren van een uitvoeringskader nodig waarbij de volgende zaken van belang zijn:

  • Het stellen van haalbare en duidelijke doelen.
  • Het uitwerken van verschillende juridische aspecten en onderbouwingen. Denk aan proportionaliteit en subsidiariteit, de AVG en of de gemeentelijke APV wel toereikend is. Het kan ook zijn dat er meer juridische onderbouwing nodig is.
  • Praktische zaken. Maak je gebruik van gehuurde materialen, welke leverancier past in het plan en hoeveel camera’s heb je nodig? En het is ook belangrijk om na te denken over wanneer je de bodycam mag aanzetten en hoe lang je de beelden bewaart.
  • Bij sprake van een pilot: wat zijn je evaluatiecriteria? Is je proef geslaagd wanneer er minder incidenten zijn of hangt het af van het veiligheidsgevoel van de boa?
Bodycams voor uw handhavingsteam?

Bodycams lijken hun werking te bewijzen bij gemeenten die op dit moment bodycams hebben of testen. Wilt u ook de stap zetten om bodycams in te voeren binnen uw handhavingsteam? Adviesbureau voor veiligheid en handhaving heeft ruime ervaring met het opstellen van een uitvoeringskader en het implementeren van het plan. Ook bieden we een training bodycams voor handhavers aan.

Rick Weldam
Voor meer informatie, neem contact op met Rick Weldam.