Bodycams pilot in Apeldoorn

Wat zijn de ervaringen uit de praktijk met het werken met bodycams? Om hier achter te komen ging AVH in gesprek met Erna (teammanager THOR) en Jaleesa (boa) van gemeente Apeldoorn.

Sinds de coronacrisis is de druk op de boa’s toegenomen.  Minister Grapperhaus heeft aangegeven dat hij een voorstander is van meer bodycams voor boa’s.[1] Wat zijn de ervaringen uit de praktijk met het werken met een bodycam? Om hier achter te komen ging AVH in gesprek met Erna Hagen (teammanager THOR) en Jaleesa Siecker (boa) van gemeente Apeldoorn.

Het team Toezicht, Handhaving en Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Apeldoorn draait momenteel in samenwerking met AVH een pilot met het gebruik van bodycams bij boa’s. Ter voorbereiding op de pilot heeft AVH ondersteund bij de keuze in techniek, het opstellen van ondersteunende (juridische) documenten en het creëren van draagvlak onder de boa’s.

‘Het was eerst wel even wennen’

De pilot is gestart in januari en zal tot eind juni lopen. Het team in Apeldoorn bestaat uit 29 boa’s. Tijdens de dienst neemt iedere boa een bodycam mee. Jaleesa vertelt dat het werken met de bodycam in het begin wel even wennen was: “Je hebt ineens zo’n kastje op je borst”. Veel burgers valt het ook op en vragen wat het is. Dit is volgens Jaleesa een groot voordeel: “mensen worden zich bewuster van hun eigen handelen.” Zelf heeft ze goede ervaringen waarbij het gebruik van de bodycam de-escalerend werkte. Bijvoorbeeld in een situatie toen iemand een groot mes bij zich bleek te hebben om zichzelf te ‘verdedigingen’. “De persoon wilde het mes niet aan mij geven en wilde in eerste instantie geen identiteitskaart geven. Op het moment dat ik aangaf dat ik de bodycam ging aanzetten, dat er dus gefilmd ging worden, werkte de persoon wel mee.”

De bodycam werkt de-escalerend

Ook Erna is heel tevreden over het gebruik van de bodycams. Erna beaamt dat de boa’s in Apeldoorn eerst gereserveerd waren over het gebruik van de bodycams, maar momenteel ziet het gehele team de toegevoegde waarde van de bodycams. Erna is tevens van mening dat de bodycam onderdeel moet zijn van de standaarduitrusting van de boa. De evaluatie van de pilot zal in juli plaatsvinden. Ondanks dat de evaluatie nog moet plaatsvinden, durft Erna een voorzichtige eerste conclusie te trekken: dat de bodycam de-escalerend werkt. Ze is trots om te zien hoe haar team dit heeft opgepakt in samenwerking met AVH. Zowel Erna als Jaleesa hopen dan ook van harte dat de bodycam na het afronden van de pilot onderdeel van de standaarduitrusting van team THOR wordt.

[1] NOS, https://nos.nl/artikel/2335147-minister-wil-boa-s-niet-bewapenen-maar-in-12-gemeenten-is-wapenstok-al-de-norm.html

Bodycams in uw gemeente?

Wij ondersteunen u graag: of u nu start met bodycams of er al mee werkt. We kunnen ondersteunen bij het juridische ‘papierwerk’, maar we organiseren ook sessies om samen met u en uw medewerkers te zorgen dat de bodycam een succes wordt. Stel gerust uw vragen aan Rick Weldam of Sander Flight:

 

Rick Weldam

 

Rick Weldam
rick@veiligheidenhandhaving.nl of 06 25 15 89 20

 

Sander Flight
Sander Flight
info@sanderflight.nl of 06 41 31 54 32

 

Lees ook dit interview met Josje van Woerkum en Sander Flight over de belangrijkste aandachtspunten bij het invoeren van bodycams.