Bregje Veldman bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)

Sinds half november 2020 is Bregje Veldman vanuit AVH gedetacheerd bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). We stelden haar een aantal vragen en kregen zo een kijkje in de keuken.

Sinds half november 2020 is Bregje Veldman vanuit AVH gedetacheerd bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Op de afdeling Bevolkingszorg is zij werkzaam voor het Gemeentelijk Knooppunt Corona (GKC). Dit is een speciaal punt om gemeenten te ondersteunen bij vraagstukken rondom corona. We stelden Bregje een aantal vragen en kregen zo een kijkje in de keuken van VGGM.

WAT DOET BEVOLKINGSZORG EN HET GKC?  

Bevolkingszorg is het geheel van gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Hierbij valt te denken aan de opvang en verzorging van slachtoffers, crisiscommunicatie en de nafase van een crisis. Aangezien de coronacrisis een langdurende crisis is, hebben ze ter ondersteuning van gemeenten het GKC opgericht.

HOE VIND JE HET OM BIJ HET GKC TE WERKEN? 

Na mijn studie Besturen van Veiligheid is de Veiligheidsregio een mooie eerste stap op de arbeidsmarkt. Het is ontzettend leuk en leerzaam om te zien hoe het er in een crisisorganisatie aan toe gaat. Tijdens mijn studie hebben we de GRIP-structuur wel behandeld, maar door er daadwerkelijk mee te werken krijg ik er nu ook echt feeling mee.

WAT ZIJN JE WERKZAAMHEDEN?

Het GKC dient als vraagbaak voor alle vijftien gemeenten van onze regio. Er komen zeer gevarieerde vragen voorbij van zowel juridische als praktische aard. Zo vroeg een man uit Duitsland zich af of hij in Nederland mocht komen vissen en wilde een gemeenteadvies over het openen van een speeltuin. Samen met een aantal juristen (en in het geval van de Duitse man Google Translate) probeer ik deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarnaast worden actuele en grensoverschrijdende thema’s wekelijks in een werkgroep met juristen en adviseurs crisisbeheersing besproken.

Over sommige thema’s, bijvoorbeeld het al dan niet openstellen van hondentrimsalons, ontstaan verschillende interpretaties in de regio. Op zo’n moment is het wenselijk om te komen tot een regionale advieslijn. Het doel van deze adviezen is ondersteuning te bieden aan gemeenten en regionale verschillen zoveel mogelijk te voorkomen.

De regionale adviezen worden vervolgens in de wekelijkse Nieuwsbrief Corona Gelderland-Midden gedeeld. De nieuwsbrief geeft actuele informatie vanuit alle kolommen in de crisisorganisatie. Het GKC neemt hierin het voortouw. We verzamelen alle informatie en voegen dit samen tot een complete nieuwsbrief.

WAT DOE JE NOG MEER?

Naast de werkzaamheden voor het GKC ondersteun ik sinds kort het Regionaal Netwerkteam Bevolkingszorg in hun Bevolkingszorgtaken. Hierdoor krijg ik ook echt de kans om mijzelf hierin te verdiepen. Dit is mijn eerste opdracht na mijn studie. Inhoudelijk leer ik veel over de veiligheidsketen. Mooi om in deze coronatijd een waardevolle bijdrage te leveren aan de veiligheidsregio. Geweldig dat AVH mij deze kans biedt om te ontwikkelen.

WAT KUNNEN WE VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN?

Heeft u interesse in onze diensten? Neem contact met ons op om te kijken wat we voor uw gemeente kunnen betekenen: 085 – 401 64 09 of info@veiligheidenhandhaving.nl