Breng ondermijning beter in beeld

Welke stappen zet je als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen? Lees meer over onze aanpak en download de brochure.

De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een groot maat- schappelijk probleem. Er is dan ook landelijk veel aandacht voor ondermij- nende criminaliteit. Omdat de gemeente vaak probleemeigenaar is, heeft ze een belangrijke regierol. Maar hoe vult u deze rol het beste in? Welke stappen zet u als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen?

Professionele aanpak

Binnen veel gemeenten is al geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwor-ding van ondermijnende criminaliteit en het verzamelen van signalen. Het is nu tijd om deze signalen en bewustwording om te zetten naar interventies en resultaten. Dit vraagt om een stevige regierol van gemeenten en daadkracht. Deze daadkracht is nodig op de diverse casussen die binnen een gemeente kunnen spelen en op de regie op de gehele ketensamenwerking en de (bestuurlijke) informatievoorziening.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt u hierin graag ondersteuning. Met onze pragmatische aanpak zorgen we voor een effectieve onder- steuning op de verschillende aspecten van ondermijning. Ons aanbod richt zich op zowel de organisatorische inrichting en strategische koers, als de gehele operationele aanpak van ondermijning binnen uw gemeente. Kortom, wij helpen u het proces van signaal naar actie effectief en met daadkracht in te richten.

Gert-Jan Schippers
Lees meer over onze aanpak in de brochure of neem contact op met Gert-Jan Schippers via Gert-Jan@veiligheidenhandhaving.nl of 06 11 36 68 47.