Breng ondermijning beter in beeld

Welke stappen zet je als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen? Lees meer over onze aanpak en download de brochure.

Welke stappen zet je als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen?

We helpen u hier samen met Meld een Vermoeden graag bij. Als adviesbureau hebben wij diverse specialisten op ondermijning beschikbaar en met onze pragmatische aanpak zorgen we voor een aanpak die daadwerkelijk effect heeft. Dankzij de samenwerking met Meld een Vermoeden geven wij hier ook concreet vorm aan binnen uw gemeente. Onze methodiek richt zich op de gehele gemeentelijke aanpak van ondermijning. Van bewustwording tot nazorg. De methodiek haalt ondermijningsbeelden van buiten naar binnen. Niet alleen signalen en vermoedens, maar ook de gemeentelijke organisatiestructuur. Met als doel om tot een effectieve en integrale aanpak van ondermijning te komen.

Onze aanpak
De methodiek ‘Ondermijning in beeld’ bestaat uit een aantal onderdelen: de bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij medewerkers, het inrichten van de organisatie, het registreren van signalen en vermoedens, het analyseren van deze signalen en het opvolgen ervan. Deze stappen leiden tot een professionalisering van uw aanpak van ondermijning.
Gert-Jan Schippers
Lees meer over ‘Ondermijning in beeld’ en onze aanpak in de brochure of neem contact op met Gert-Jan Schippers via Gert-Jan@veiligheidenhandhaving.nl of 06 11 36 68 47.