Discussie geweldsmiddelen vraagt om een gedegen onderbouwing

In deze beschouwing belichten we de samenhang met enkele actuele thema’s en ontwikkelingen en geven onze visie.

De laatste maanden is de discussie over de toekenning van geweldsmiddelen voluit actueel. Van besprekingen in politiek Den Haag tot aan werkonderbrekingen in Amsterdam; overal wordt gesproken over de inzet van geweldsmiddelen voor handhavers. Over de toekenning van geweldsmiddelen liggen de meningen voor het oprapen, maar de thematiek vraagt om een gedegen onderbouwing.

In deze beschouwing belichten we de samenhang met enkele actuele thema’s en ontwikkelingen en geven onze visie. Wij pleitten voor een gesprek waarbij het takenpakket (ook in relatie tot die van de politie) het uitgangspunt vormt voor de afweging of geweldsmiddelen noodzakelijk zijn. Daarnaast pleitten we voor landelijke eenduidigheid met een helder afwegingskader en indien noodzakelijk lokaal maatwerk.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING HANDHAVINGSTEAMS
Het thema geweldsmiddelen hangt nauw samen met de professionele ontwikkeling van handhavingsteams. Deze professionalisering komt voort uit een hoger verwachtingspatroon van burgers en bestuur. Tegelijkertijd is het takenpakket verbreed naar het volledige thema leefbaarheid. De combinatie meer interactie met de burger, de inzet op andere thema’s en daarmee inzet op andere tijdstippen (avond en nacht) en confrontatie met andere type gedrag draagt bij aan de ontwikkeling dat handhavers in toenemende mate in mentaal en fysiek bedreigende situaties terecht komen.

SAMENWERKING POLITIE
Handhavingsteams werken nauw samen met de politie. Deze samenwerking is volop in ontwikkeling, waarbij gezocht wordt naar een nieuwe balans tussen het takenpakket van de politie en handhavingsteams. Tegelijkertijd zien we dat de vraag aan handhavingsorganisaties groter wordt. Naast deze zoektocht is de politie belangrijk als het gaat om ‘veilig werken’. Hierbij is het realiteit dat de aanrijtijden van de politie sterk kunnen variëren. Ook is de politie de direct toezichthouder als het gaat om de toekenning van geweldsmiddelen. We constateren in de discussie dat er vaak verschil zit tussen de landelijke visie van de politie en hoe de lokale basisteams in de discussie staan.

GOED WERKGEVERSCHAP; EIGEN VEILIGHEID
Voor veel gemeenten is goed werkgeverschap en de zorg voor veiligheid van het eigen personeel belangrijk. Hier zit een worsteling als het gaat om het takenpakket waarmee handhavers op pad worden gestuurd en in welke situaties ze terecht kunnen komen. Wij pleitten voor een veiligheidspakket dat niet enkel gaat over geweldsmiddelen. Het trainen in voorkomen en omgaan met agressie, het werken in koppels, het dragen van veiligheidsmiddelen (steekwerend vest, portofoon, bodycam) maken zeker ook onderdeel uit van dit veiligheidspakket.

GELOOFWAARDIGE HANDHAVING
Handhavers hebben de bevoegdheid om op te treden in diverse overlast gevende situaties. Het raakt de geloofwaardigheid als handhavers niet kunnen optreden. Zonder middelen sta je als handhaver met lege handen als mensen niet meewerken.

ONZE VISIE
Onze visie baseert zich op het uitgangspunt dat het takenpakket leidend moet zijn in de afweging over toekenning van geweldsmiddelen. Dit takenpakket, en met name de manier waarop hier professioneel invulling aan gegeven wordt, is groeiende. Dit brengt met zich mee dat we onder ogen moet zien dat handhavers in mentaal en fysiek bedreigende situaties komen. Iets waar we niet omheen kunnen. Het past ook niet meer in de huidige ontwikkelingen om dan maar te zeggen dat handhavers een stapje terug moeten doen. Het zit in de essentie van de functie om geloofwaardig op te kunnen treden.

De vraag is vervolgens: hoe ga je daar mee om? Wij komen tot de volgende bouwstenen, waarbij we nadrukkelijk beginnen bij de professionele ontwikkeling van handhavingsteams:

  • Een professionele handhavingsorganisatie
  • Een heldere visie op handhaving en het takenpakket
  • Een integraal veiligheidspakket (met aandacht voor preventieve maatregelen en vaardigheden)
  • Een landelijk basispakket (met minimaal de beschikking over handboeien)
  • Een evenwichtige samenwerking met de politie
  • Ruimte voor lokale aanvullingen op basis van risicoprofiel.


ONDERSTEUNING
AVH kan u bij deze ontwikkelingen ondersteunen. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@veiligheidenhandhaving.nl of bel 085-4016409.