Doorontwikkeling Boa’s binnen lokale veiligheidsdomein hard nodig

In het NRC verscheen recentelijk dit artikel over de ontwikkeling van de Boa (Handhaver). Hierin schetst Piet van Reenen de ontwikkeling van de Boa’s en de verwaarlozing die plaats heeft gevonden.  In tegenstelling tot de column zien wij dat deze verwaarlozing vooral ontstaan is door de gebrekkige aandacht die er binnen gemeenten vaak is geweest voor dit taakveld en de wijze waarop deze taak is uitgevoerd.

Heldere lijn ontwikkeling Boa’s
Nu de Boa zich ontwikkeld heeft tot een zelfstandige professional, met een eigenstandige taak, zijn zij niet meer weg te denken binnen het veiligheids-, fysieke en sociale domein. Dat het verder professionaliseren van de Boa’s aandacht vraagt voor de onderliggende organisatie, processen en de samenwerking met ketenpartners ondersteunen wij als geen ander. Echter, dat er sprake is van onbegrensdheid aan de inzet van Boa’s en een gebrek aan samenhang onderschrijven wij niet. Op basis van de VNG visie op de BOA 2020 is er een heldere lijn gebracht in de ontwikkeling van de Boa’s en zien wij bij diverse gemeenten de uitwerking hiervan gerealiseerd worden. De sterke koppeling tussen het invullen van de rol van de Boa en het lokale veiligheidsbeleid werkt op deze plekken zeer effectief.

Dat de gemeenten inmiddels hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van leefbaarheid en veiligheid serieus nemen, juichen wij alleen maar toe en ondersteunen wij graag.

Auteur: Gert-Jan Schippers (Adviseur/Directeur AVH)