Doorpakken op Ondermijning

Welke stappen zet je als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen? AVH helpt het proces van signaal naar actie effectief en met daadkracht in te richten.

De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem. Er is landelijk dan ook veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Omdat de gemeente vaak probleemeigenaar is, heeft ze een belangrijke regierol. Maar hoe vult je deze rol het beste in? Welke stappen zet je als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen? 

Binnen veel gemeenten is al geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording van ondermijnende criminaliteit en het verzamelen van signalen. Het is nu tijd om deze signalen en bewustwording om te zetten naar interventies en resultaten. Dit vraagt om een stevige regierol van gemeenten en daadkracht. Deze daadkracht is nodig op de diverse casussen die binnen een gemeente kunnen spelen en op de regie op de gehele ketensamenwerking en de (bestuurlijke) informatievoorziening.

Van signaal naar actie
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt u hierin graag ondersteuning. Met onze pragmatische aanpak zorgen we voor een effectieve ondersteuning op de verschillende aspecten van ondermijning. Ons aanbod richt zich op zowel de organisatorische inrichting en strategische koers, als de gehele operationele aanpak van ondermijning binnen uw gemeente. Kortom, wij helpen u het proces van signaal naar actie effectief en met daadkracht in te richten.

Download onze brochure Doorpakken op Ondermijning of neem contact op: 085 401 64 09 of info@veiligheidenhandhaving.nl.