Een kijkje in de keuken van team handhaving Oss

We interviewden Lorenzo Mahadewsing. Hij is interim-coördinator handhaving bij gemeente Oss. Lorenzo geeft ons een kijkje in de keuken.

We interviewden Lorenzo Mahadewsing. Hij is sinds maart vanuit AVH gedetacheerd als coördinator handhaving bij gemeente Oss, een stad met ruim 90.000 inwoners. “Oss heeft een dorps karakter, ons kent ons”, aldus Lorenzo. Op de afdeling IBOR (Inrichting, Beheer Openbare Ruimte) staat hij teamleider Patrick Pielaat bij in de operationele taken. Een mooie, uitdagende taak in team TOR/HOR dat bestaat uit zestien boa’s.

Waar heeft het team in Oss veel mee te maken?

“In Oss heb je de nodige stadsproblematiek. Denk aan jeugd, parkeeroverlast en arbeidsmigranten. Maar ook de verbouwing van het centrum van Oss met daarmee gepaard gaande infrastructurele problemen, overlast van recreanten in het groen, bossen en plassen, fiscaal parkeren en heel veel afvaldumpingen door de hele gemeente. Daarnaast vragen de kleine stads-/dorpskernen om Oss heen onze inzet om te handhaven bij evenementen en horeca-aangelegenheden. Verder behandelen we veel handhavingsverzoeken via de afdeling veiligheid (VTH) over uiteenlopende zaken. Van het opleggen van een muilkorfgebod tot agressieve zwervers etc. Het vraagt allemaal om een goede organisatie, structuur, begeleiding van de medewerkers en monitoring van zaken. Daarbij is het de uitdaging om met dit team de overgang te maken van zelfsturing naar grotendeels aangestuurd worden.”

Hoe ziet jouw dag eruit?

“Ik ben momenteel vooral bezig met teamontwikkeling en structuur aanbrengen. We starten elke dag met een briefing. Verder houd ik mij bezig met de personeelszaken (sollicitaties, functioneringsgesprekken, coaching (binnen en op straat) en werk ik aan het verbeteren van processen. Denk dan aan het beter werken met het projectrooster, zodat goed zichtbaar en meetbaar wordt hoeveel tijd we aan welke taak besteden. Of het invoeren van informatiegestuurd werken (nu voornamelijk meldinggestuurd). Daarnaast coördineer en plan ik de handhavingsverzoeken. Deze moeten we als team tijdig oppakken.

Wat heb je tot nu toe zelf geleerd?

“Ik volg op dit moment de leergang voor boa-coördinatoren. Wat ik specifiek geleerd heb is vooral de scheiding te maken tussen sterk zijn op de inhoud of sterk zijn als leidinggevende. Beide kan niet. Dit heb ik in het verleden altijd wel gedaan en dat kostte veel energie.”

Wanneer is voor jou de opdracht succesvol?

“Als vrijwel alle casussen zelfstandig door het team worden opgepakt en taakaccenten van de teamleden op orde zijn. Ik zit nu nog veel in de regie. En ik wil graag het wijkgericht werken meer body geven. Kortom, dat we projectmatig werken en dat de taakvolwassenheid van de boa’s is gegroeid.”

Wie is Lorenzo Mahadewsing?

Lorenzo is een enthousiaste en gedreven professional. Hij gaat uitdagingen niet uit de weg en lost deze graag zowel zelfstandig als in teamverband op. Lorenzo is flexibel en gemotiveerd waardoor hij met plezier verschillende opdrachten aangaat. Het coachen van medewerkers geeft hem veel voldoening: “Het is bevredigend om medewerkers en het team te helpen groeien.”

Maak kennis met Lorenzo. Neem contact met hem op.