Factsheet aanpak controle garageboxen

Gemeenten constateren regelmatig dat garageboxen anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Dit is een handige factsheet voor de controle van garageboxen.

Factsheet controle garageboxen handhaving politieGemeenten constateren regelmatig dat garageboxen anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. De verhuurders weten hierdoor niet altijd wat er zich precies in de boxen afspeelt.

In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden.

Gebaseerd op succesvolle aanpak in Tilburg

Naar aanleiding van een vondst ketels voor de productie van synthetische drugs in 2016 ontwikkelde de gemeente Tilburg een aanpak op garageboxen. Uit de Encrochat-hack blijkt dat hun aanpak criminelen raakt. Deze aanpak is ook voor andere gemeenten goed inzetbaar. Belangrijk dus om daarin door te pakken!

Onze adviseur Lukas Verbiesen heeft vanuit zijn rol als projectleider bij de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland samen met de gemeente Tilburg de methodiek vertaald in een overzichtelijke factsheet. Onderdelen van de aanpak controle garageboxen zijn awareness, de juridische grondslag, voorbereiding, de controle zelf en na de controle.

Wilt u in uw gemeente ook garageboxen controleren? In deze factsheet word je stap voor stap meegenomen in het werkproces.

Meer informatie

Lukas Verbiesen is werkzaam als adviseur en heeft onder andere ondermijning als specialisme in zijn portefeuille. Lukas denkt graag met u mee over uw aanpak controle garageboxen of andere thema’s op het gebied van veiligheid en handhaving. Neem gerust contact op via 06-15246476 of lukas@veiligheidenhandhaving.nl