Formatiebenchmark gemeentelijke handhaving

Veel gemeenten hebben deze raadsperiode de leefbaarheid en veiligheid van de fysieke leefomgeving als prioriteit op hun agenda staan. Daarom investeren zij in de versterking van de toezichts- en handhavingsteams. Ook de VNG en de minister van Justitie en Veiligheid investeren de komende jaren fors in de verdere uniformering en professionalisering van gemeentelijke handhaving.

Inrichten, professionaliseren of optimaliseren?

Maatschappelijk staat gemeentelijk toezicht en handhaving op de kaart. Zeker nu de politie zich meer en meer richt op criminaliteitsbestrijding en andere complexe veiligheidsproblematiek

Gevolg is dat de toezichts- en handhavingsteams zich geconfronteerd zien met hogere verwachtingen, een uitgebreider takenpakket en steeds complexere werkzaamheden. Dit heeft grote invloed op onder andere de inzet, formatie, bevoegdheden, maar ook aan opleidingscriteria.

Wilt u inzicht in de benodigde formatie voor uw gemeentelijke Toezichts- en Handhavingsteam? Weten wat er komt kijken bij het inrichten, professionaliseren of optimaliseren van uw team? Of juist inzicht waar uw team nu staat en hoe zij de volgende stap kan zetten? De garantie dat de ambities en doelstellingen ook daadwerkelijk worden omgezet in maatschappelijke effecten?

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH)

AVH voert al ruim vijf jaar benchmarkonderzoeken uit naar de formatie van gemeentelijke handhavingsteams. Met de data en ervaring binnen meer dan vijftig gemeenten bieden wij u een unieke benchmark waarin wij de resultaten op praktische wijze weten te vertalen naar uw eigen situatie.

U ontvangt van ons een objectief en onderbouwd advies over de benodigde formatie voor het uitvoeren van uw lokale toezichts- en handhavingstaken. Dit advies kan dienen voor het maken van keuzes of voor het implementeren van vervolgstappen. Het is eenvoudig te presenteren aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

In de benchmark zetten wij de (geadviseerde) formatie af tegen de beleidsdoelen en de ambitie van uw gemeente. Daarbij wordt rekening gehouden met zaken als de breedte van het takenpakket, het aantal inwoners en de omvang van uw gemeente, de ontwikkelfase van uw team en andere specifieke kenmerken van uw gemeente.

Vervolgens stellen wij u in staat de (geadviseerde) formatie en inzet objectief te vergelijken met die van zo’n vijftig andere gemeenten. Op deze manier krijgt uw gemeente niet alleen een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie, maar krijgt u ook inzicht in de opbouw, capaciteit, inzet en resultaten van vergelijkbare gemeenten. Tenslotte vertalen wij ons advies naar uw uitvoeringspraktijk. Dat doen we door stil te staan bij de teamontwikkeling en de benodigde formatie voor de overhead, de operationele straatcapaciteiten voor themagerichte inzet.

Vernieuwd en nu ook in abonnementsvorm

Met een nieuwe digitale interface is de benchmark nu nog gebruiksvriendelijker en praktischer. Ook bieden wij de benchmark nu tegen een extra aantrekkelijk tarief aan in abonnementsvorm. Wij komen hiermee tegemoet aan de wens van deelnemende gemeenten om elke drie jaar over een actueel benchmarkadvies te beschikken. Hiermee weet u steeds waar u staat ten opzichte van andere gemeenten. Bovendien bent u hiermee in een goede uitgangspositie voor het gesprek binnen uw gemeente over de inzet tijdens de nieuwe raadsperiode.

Interesse? 

U kunt ons bereiken via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Ralph Gesink, ralph@veiligheidenhandhaving.nl of 06 – 21 46 28 47.