Inventarisatie G40 geweldsbevoegdheden en -middelen

AVH voerde een inventarisatie uit voor het G40 platform Leidinggevenden Handhaving. Dit zal komende tijd ook onder middelgrote gemeenten worden gedaan.

In de actuele discussie over de toekenning van geweldsmiddelen pleitten we eerder al voor een gedegen onderbouwing. Want wat is dan eigenlijk het vertrekpunt? Waar staan we op dit moment en hoe kijken we naar de toekomst? Welke argumenten worden gehanteerd en hoe kijken gemeenten eigenlijk aan tegen het dragen van geweldsmiddelen?

Inventarisatie

Deze vragen stonden centraal in de inventarisatie naar geweldsbevoegdheden en -middelen onder de G40 gemeenten. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft deze inventarisatie uitgevoerd voor het G40 platform Leidinggevenden Handhaving en het rapport opgeleverd. Het rapport dient de aankomende periode als basis in de diverse gesprekken en gesprekstafels. Ook starten we de aankomende weken met een vergelijkbare inventarisatie bij de M150 gemeenten (+/- 25.000-50.000 inwoners).

De inventarisatie geeft onder andere inzicht in:

  • De huidige situatie bij de G40 gemeenten voor wat betreft het beschikken over RTGB bevoegdheden en middelen.
  • De redenen waarom gemeenten een aanvraag hiervoor hebben gedaan.
  • Effecten die worden ervaren bij een toekenning of afwijzing van een aanvraag.
  • Achterliggende redenen bij een afwijzing.
  • Wensen van gemeenten ten opzichte van de huidige situatie.
  • Visie van bestuurders op het thema geweldsbevoegdheid en -middelen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Gert-Jan Schippers.