Grip op Integriteit

Tijdens de Dag van de BOA op maandag 13 juni gaan we tijdens de workshop Grip op Integriteit het gesprek met teamleiders aan over weerbaarheid en integriteit.

Op maandag 13 juni vindt de Dag van de BOA plaats.  Als Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving gaan wij dan met teamleiders OOV/THV het gesprek aan over integriteit en weerbaarheid. Want of je nu toezichthouder, handhaver of boa bent, we hebben vanuit onze voorbeeldrol continu te maken met dilemma’s, kwetsbaarheden en beeldvorming. Hoe gaat uw organisatie hiermee om? Hoe voert u hier met uw team het gesprek over en is het voor uw team duidelijk waar zij terecht kunnen met meldingen en dilemma’s? Hoe blijft u weg van incidentmanagement en komt u blijvend in control?

Naast het goede gesprek geven wij u dan ook tijdens de workshop concrete handvatten om grip te krijgen op integriteit. Met ons stappenplan legt u de basis voor een integer en weerbaar team. Een team dat zich steeds opnieuw op professionele wijze weet aan te passen aan interne en externe omstandigheden. Als teamleider wordt u niet langer geregeerd door de waan van de dag. Nee, u heeft de basis op orde en blijft leren en optimaliseren. Hierdoor kunt u zich met elkaar effectief en efficiënt blijven richten op uw maatschappelijke opgave. Want uiteindelijk is dat wat ons beweegt.

Bent u erbij? Schrijft u zich vooral in voor de workshop ‘Grip op integriteit’ voor teamleiders tijdens de Dag van de BOA.

ALVAST DOORPRATEN OVER DIT THEMA?

Mocht u nu al meer willen weten over het thema integriteit, neem dan contact op met Peter ten Hove: peter@veiligheidenhandhaving.nl of 06 21 22 17 35.