Handhaving en vitaliteit: begin bij deze basisbehoeften

Het vak van handhaver vraagt om een bepaalde vitaliteit en weerbaarheid om de taken op straat uit te kunnen voeren. Werk als leidinggevende aan deze 3 basisbehoeften voordat je start met andere initiatieven.

De coronacrisis hakt er flink in. In alle sectoren merken we dat het piept en kraakt. In de wereld van handhaving is dat niet anders. Onze verwachting is dat wij hier ook komend jaar als samenleving mee te dealen hebben en dat er nog veel van onze handhavers gevraagd gaat worden. In dit artikel delen we de uitkomsten van een onderzoek naar wat er nodig is voor duurzame inzetbaarheid van handhavers.

Handhaving in een dynamische wereld

actieagenda handhaving 2022 - 2024

De afgelopen periode zijn wij met de neus op de feiten gedrukt. Handhaving is een vak apart en er wordt steeds meer van onze handhavers gevraagd. Ook komend jaar zullen zij belast zijn met het handhaven van onder andere de coronamaatregelen en zullen zij voor grote uitdagingen komen te staan.

Dit vraagt veel van het personeel. Het vak van handhaver vereist een bepaalde vitaliteit en weerbaarheid om de taken op straat uit te kunnen voeren. Zowel fysiek als mentaal. Vitaliteit is een combinatie van energie en motivatie en staat in verband met de mate waarin mensen duurzaam hun werk kunnen uitoefenen. Productief werken door gemotiveerd en energiek te zijn, en daarnaast plezier te hebben in je werk, vormt de basis voor duurzame inzetbaarheid.

Begin bij deze basisbehoeften

Handhaving vitaliteit
*Dit is een voorlopige versie

In opdracht van AVH zijn een drietal studenten van de minor ‘Happy Healthy Work Life’ een onderzoek gestart naar dit onderwerp. Zij kwamen tot de conclusie dat initiatieven als gezond eten, één uur per week sporten van de baas, workshops e.d. niet afdoende zijn om duurzame inzetbaarheid van het personeel te borgen. Om dat te doen moeten leidinggevenden er eerst voor zorgen dat deze basisbehoeften op orde zijn (zie ook de infographic):

  1. Er moet een goede relatie zijn tussen de leidinggevenden en het personeel. De handhavers moeten het gevoel hebben dat zij gewaardeerd worden, dat er geluisterd wordt naar hun ideeën en dat het werk dat zij doen ook nuttig is.
  2. Daarnaast vraagt duurzame inzetbaarheid ook een stukje autonomie uit handen durven geven. Op het moment dat de handhavers meer verantwoordelijkheid krijgen en zij ook betrokken worden bij besluiten, krijgen zij meer plezier in hun werk. In het verlengde daarvan wordt de duurzame inzetbaarheid geborgd.
  3. Tot slot moeten de handhavers ook competent zijn. Een duidelijk takenpakket, vertrouwen in hun handelen en zorgdragen voor de geschikte werkvoorzieningen dragen daaraan bij.

Pas wanneer aan deze basisbehoeften is voldaan heeft het zin om met andere initiatieven te starten, zoals het promoten van gezond eten, sporten, een preventief medisch onderzoek en/of het faciliteren van training om te stoppen met roken.

Op deze manier kan je er als leidinggevende voor zorgen dat je ook in 2022 op een duurzame manier kan samenwerken. We dragen hier als AVH ook het komende jaar graag aan bij.

Meer informatie over handhaving en vitaliteit?

Voor meer informatie over handhaving en vitaliteit kunt u contact opnemen met Martin van Steensel: martin@veiligheidenhandhaving.nl of 06 46 69 30 53.

Bekijk hier al onze diensten.