Handhavingsteams en de stip op de horizon

Veel handhavingsteams zijn door de coronacrisis vooral druk om de operationele kant overeind te houden. In dit artikel willen we een doorkijk geven naar de toekomst.

Het belang van een professioneel handhavingsteam hoef ik nergens meer uit te leggen. Dat vind ik een van de grote pluspunten die de coronacrisis heeft gebracht. Handhaving staat in elke gemeente op de kaart en ook voor de burgers is handhaving een stuk concreter en zichtbaarder geworden. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ook zichtbaar gemaakt waar het in sommige handhavingsteams nog aan ontbreekt. Het aanspreken van burgers op hun gedrag vraagt veel van de communicatieve vaardigheden van de handhaver. Daarbij moeten zij zeker zijn van hun kennis, dat ze weten wanneer en hoe ze kunnen handhaven.  Daarnaast is een goede samenwerking en informatiedeling met de ketenpartners van groot belang. Veel handhavingsteams zijn op dit moment vooral druk om de operationele kant hiervan overeind te houden. In dit artikel probeer ik een doorkijk te geven naar wat er voor ons ligt.

In september 2019 schreef ik een artikel over het effectief veranderen van handhavingsteams. Ik ging in op de uitdagingen voor handhavingsteams en beschreef het principe van een verwaarloosde organisatie. Gelukkig zijn er al diverse handhavingsteams die goede ontwikkelstappen hebben gezet. Maar er zijn ook handhavingsteams die nog stappen moeten zetten.

Stand van zaken nu

De wens om een professioneel handhavingsteam te hebben is in elke gemeente aanwezig. Veel teams hebben hier al stappen in gezet en anderen staan aan de vooravond van een stevig veranderproces. De teams die al stappen gezet hebben zijn nu vooral zoekend naar wat de volgende stap is. Hoe kom je van een handhaving 2.0 organisatie naar een 3.0 organisatie en op welke ontwikkelingen moet je inspelen? Deze teams zijn vooral op zoek naar een gedegen aanpak voor de verandering en hebben behoefte aan ervaren ondersteuning om dit proces goed te begeleiden.

Tegelijk zien we een stevig tekort aan kwalitatieve handhavers. Gemeenten hebben moeite om hun vacatures opgevuld te krijgen en om goede handhavers binnen te houden. Dit betekent dat het realiseren van de verandering nodig is en om de medewerkers zoveel mogelijk mee te nemen. Zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. Dat betekent tijdelijk vertragen om te groeien en niet alleen doorgaan in de waan van de dag.

De stip op de horizon

In het artikel boa visie 2025 van mijn collega Evert van de Pol gaven we een eerste aanzet over waar het handhavingsvak naartoe ontwikkelt. De komende tijd zullen er meer discussies gevoerd gaan worden over de richting van de boa naar 2025. In de tussentijd ligt er genoeg werk om de nodige professionalisering te realiseren. Naar mijn idee kunnen de inzichten die de corona-aanpak ons hebben gegeven hierbij helpen. Maar er liggen ook op andere thema’s kansen, zoals jeugd en veiligheid, wijkgericht werken 2.0 en informatiegericht werken. En of een handhavingsteam nu aan de vooravond staat van de ontwikkeling naar een 2.0 organisatie of hier al is en de volgende stap wil maken, we denken graag met u mee.

Ontwikkelplan maken

Om gemeenten te helpen in hun ontwikkeling bieden wij het opstellen van een ontwikkelplan aan. Dit doen wij met behulp van onze Ontwikkelscan Handhaving. Hiermee creëren we een beeld van een handhavingsteam en wat de ontwikkelstappen zijn om vervolgens tot een effectieve veranderaanpak te komen. Dit is ook interessant voor handhavingsteams die al een ontwikkeling hebben doorgemaakt en zoekend zijn naar de volgende stap.

Gert-Jan Schippers Veiligheid en HandhavingDit artikel is geschreven door Gert-Jan Schippers. Interesse in de Ontwikkelscan Handhaving of eens verder praten over uw handhavingsteam? Neem dan contact met hem op.