Integrale veiligheid: samen kom je verder!  

Het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid is niet eenvoudig. In dit artikel over de nut of noodzaak en een aantal handreikingen om tot een aantrekkelijk integraal veiligheidsplan te komen.

De gemeente heeft een belangrijke regierol als het om de lokale veiligheid gaat. Samen met partners zoals jongerenwerkers, de politie, brandweer, verenigingen en ondernemers wordt gewerkt aan een prettige en veilige leefomgeving. De gemeente beschrijft de aanpak en prioriteiten in het integraal veiligheidsbeleid.  

Elke vier jaar mag de beleidsmedewerker integrale veiligheid (IV) bij een gemeente weer aan de slag met het actualiseren van het ‘meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid’. En vervolgens de vertaalslag maken naar het jaarlijkse ‘integraal veiligheidsbeleid. Soms zelfs nog verder uitgewerkt in een actieplan of uitvoeringsprogramma. Een voor velen herkenbaar en terugkerend patroon. 

NUT OF NOODZAAK
Veel IV-medewerkers zien het opstellen van deze beleidsplannen als een verplichting of formaliteit; een lijvig document om de gemeenteraad tevreden te stellen. Anderen zien dit echt als ‘kapstok’, waaraan alle veiligheidsthema’s binnen een gemeente opgehangen kunnen worden. Hoe je er ook naar kijkt, het is een tijdrovend en soms ingewikkeld werk om alle thema’s te vertalen naar concrete doelstellingen en acties. Ook blijkt het gat tussen ‘beleid’ en ‘praktijk’ soms best groot. Hieronder een aantal handreikingen om tot een aantrekkelijk integraal veiligheidsplan te komen die niet onder in de lade belandt.

Betrek de ketenpartners
Lokale veiligheid creëer je niet alleen, vanachter een bureau. Betrek je ketenpartners. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt dit nog wel eens lastig. Vraag de ketenpartners niet alleen via de mail tekst aan te leveren voor het beleidsplan, maar haal in interactieve bijeenkomsten actief input op. De partners leren elkaar hierdoor onderling beter kennen en het versterkt het gevoel dat je samen een klus te klaren hebt, namelijk het samen veiliger maken van de gemeente. Er zijn vele interactieve werkvormen denkbaar om zo’n sessie vorm te geven. Een soortgelijke sessie kun je uiteraard ook organiseren om burgers te betrekken bij de veiligheidsaanpak van de gemeente.      

Maak het aantrekkelijk
Het integraal veiligheidsbeleid raakt veel afdelingen en ketenpartners. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in het stellen van de kaders. Kortom, als het goed is wordt het door veel mensen gezien en gelezen. Dan is het wel zo prettig dat het geen wollig, dik plan is maar een aantrekkelijk en overzichtelijk document. We zien steeds vaker dat gemeenten infographics gebruiken om het veiligheidsbeleid in een mooie visuele weergave samen te vatten. Natuurlijk ontkom je er niet aan om ook gedegen teksten te schrijven, maar een mooie infographic maakt je document overzichtelijker en aantrekkelijker 

Houd het levend
Voorkom dat het veiligheidsbeleid, nadat het is vastgesteld, in de lade terechtkomt. Het tussentijds monitoren en bijstellen zorgt ervoor dat het een levend document blijft. Ook hiervoor geldt: betrek de ketenpartners! Zoek elkaar op en bespreek de voortgang. Vertaal de constateringen in acties en maak deze acties SMART. Door dit consequent te doen blijf je invloed houden op de scherpte van het beleid.  

HULP NODIG?
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving helpt u graag bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid, een meerjarenplan of uitvoeringsprogramma. Ook kunnen we ondersteunen bij het opzetten van interactieve bijeenkomsten met interne en externe stakeholders. Lees hier meer over onze diensten of neem contact met ons op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085-4016409.

Marcel van Dijk_Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Dit artikel is geschreven door adviseur Marcel van Dijk.