Voor een positief imago van handhavingsteams

Veel handhavingsteams worstelen met een negatief imago terwijl ze juist willen laten zien wat hun bijdrage is in de wijken.

Als Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving ondersteunen wij veel gemeenten bij het professionaliseren van hun handhavingsteam. We denken mee, geven advies, coachen en trainen en leveren de mensen om het werk naar een hoger niveau te brengen. Ook op het gebied van communicatie denken we graag met u mee. We zien dat veel handhavingsteams worstelen met een negatief imago terwijl ze juist willen laten zien wat hun bijdrage is in de wijken.

Negatief imago
Bij veel burgers en ketenpartners bestaat helaas nog een negatief beeld over de handhavers en het werk wat zij doen. Ook zien we dat veel berichtgeving over handhaving nog vaak onvoldoende de meerwaarde van de handhavers benadrukt. Berichten gaan met name over de fysieke en verbale agressie tegen handhavers, de middelen die wel of niet nodig zijn om dit tegen te gaan en wanneer er een incident is geweest. Dit is vaak wat mensen, ook binnen uw gemeente, horen over het werk van handhaving.

Social media?
Veel handhavingsteams worstelen daarbij met de vraag of ze social media moeten inzetten en hoe ze dit het beste kunnen doen. Wat mag je allemaal delen en hoe zorg je dat de medewerkers die delen dit ook zorgvuldig doen?

Het kan enorm helpen als er een duidelijker beeld kan worden neergezet van het werk van uw team. Waarom de afdeling handhaving er is en wat ze precies doet. Wat het effect is van de inzet van uw team. Welke successen er worden geboekt. Maar ook waar de burger terecht kan bij klachten of vragen. Duidelijke en herhaaldelijke communicatie kan uw werk positief ondersteunen en het vertrouwen van inwoners in handhaving vergroten.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt ondersteuning om uw team bewust te maken van haar imago en verbeteringen hierin aan te brengen. Dit doen we, in samenspraak met de communicatieadviseur van uw gemeente, door het opzetten van een campagne. Zowel voor de korte- als de langere termijn. We analyseren allereerst de huidige communicatie, denken vervolgens mee over het gewenste imago en welke middelen we hierbij in kunnen zetten. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden en wensen om zelf social media in te zetten.

Wilt u werken aan de verbetering van het imago van uw handhavingsteam? We denken graag met u mee. Neem voor meer informatie contact met ons op.