Is uw handhavingsteam klaar voor de toekomst?

Onze quickscan VNG visie Boa 2020 biedt snel inzicht. Door een kort onderzoek krijgt u inzicht in de staat van uw team. U ziet welke verbeterslagen nodig zijn voor de verdere implementatie hiervan. Zo heeft u helder inzicht in de opgave voor uw team voor de komende periode. Download hier onze brochure voor meer informatie.