Jeugd en Veiligheid: samenwerken is een must

Er is een gezamenlijke strategie Jeugd en Veiligheid nodig voor bestuur en uitvoering. Zowel bij gemeenten als partners in het veld.

Het begon heel onschuldig. Leerlingen (minderjarige jongens) werden door andere leerlingen uitgenodigd om een keertje mee te blowen met een groep die rondhing bij een middelbare school. Nadat de leerlingen een paar keer gratis mee geblowd hadden, sloeg de sfeer meer en meer om. Het gebeurde heel geraffineerd. De jongens werden eerst door middel van groepsdruk aangezet tot het (kleinschalig) runnen en/of dealen van drugs. Zodra ze dat hadden gedaan, liepen ze in de fuik. Ze werden onder druk gezet om door te gaan. Wanneer ze weigerden, dreigden de daders hun ouders te bellen en hun te vertellen wat ze gedaan hadden. Daarnaast werd er ook fysiek geweld ingezet om angst in te boezemen.

WAT SPEELT ER IN UW GEMEENTE OP HET GEBIED VAN JEUGD EN VEILIGHEID?

Bovenstaande is slechts een voorbeeld van wat binnen een gemeente op het gebied van jeugd en veiligheid kan spelen. Denk ook aan cybercrime (setting, sextortion, geldezels, pesten), ondermijning (jonge aanwas, geldezel) en mensenhandel/arbeidsuitbuiting (loverboys, seksslaaf). De politie registreerde in 2019 landelijk 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018.  Minderjarigen zijn steeds vaker betrokken bij incidenten waarbij een wapen is gebruikt of werd aangetroffen door de politie. De cijfers van de politie bevestigen het beeld van toenemend wapengeweld en -bezit onder jongeren. Ook jongvolwassenen (18 tot en met 22 jaar) waren het afgelopen jaar veel vaker betrokken bij gewapende incidenten.

Samen dader en slachtofferschap voorkomen

Alleen als we samen de krachten bundelen kunnen we een verdere toename van dader- en slachtofferschap voorkomen. Dit is een complexe opgave gezien de vele vindplaatsen (en registratiesystemen) van de jeugd: thuis, op school, online, buiten in de wijk en bij de vele voorzieningen van welzijn, sport en zorg. Niemand heeft een compleet beeld van de problemen, maar wel een vermoeden of een puzzelstukje met informatie.

Ketensamenwerking onderwijs, zorg en veiligheid onmisbaar

De gemeente heeft de regie op de organisaties in het veld van jeugd, onderwijs en veiligheid. Bij deze partijen is vaak relevante informatie over jongeren in problemen versnipperd aanwezig bij de medewerkers. Medewerkers die de jeugd dagelijks zien, spreken en met ze werken.  Alleen door deze signalen samen te brengen en gezamenlijk te duiden kunnen we de juiste acties en interventies ontwikkelen en toepassen. Dit gaat niet vanzelf.

Waar wringt de schoen nu?

Niemand zal tegen samenwerking zijn als het om de toekomst van de jeugd gaat. Echter zonder visie en ervaren, stapsgewijze begeleiding verbetert de samenwerking tussen de verschillende domeinen onvoldoende. Simpelweg omdat de mensen uit de verschillende domeinen elkaar niet goed kennen en niet gewend zijn om samen te werken en informatie te delen.

Samenwerking faciliteren en stimuleren

Hiervoor is een gezamenlijke strategie nodig voor bestuur en uitvoering. Zowel bij de gemeente als haar partners in het veld. Om dit in goede banen te leiden is menskracht nodig om de nieuwe processen te coördineren en de ontbrekende verbindingen aan elkaar te knopen. Alleen dit leidt tot daadwerkelijke verandering en meer en betere samenwerking.

Als AVH geloven wij in een integrale aanpak die uitgaat van een cultuur waarin praktijkgericht en domeinoverstijgend wordt gewerkt. Dit vraagt om een cultuuromslag in de samenwerking tussen alle opvoeders: ouders, onderwijzers, jongerenwerkers, politie, handhaving, welzijn en zorg, etcetera.  Maar ook bij de bestuurders en leidinggevenden van gemeenten en haar partners.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

AHV biedt uw gemeente ondersteuning om meer inzicht en grip te krijgen in uw huidige aanpak voor Jeugd en Veiligheid. Bijvoorbeeld door een analyse van de knelpunten en de kansen in de huidige processen in de keten met onderwijs, zorg en veiligheid. Dit kunnen wij onder andere doen door het uitvoeren van een quickscan. We kunnen u daarnaast keten- en procesregisseurs leveren of coaching en begeleiding bieden van personen en teams in de jeugd- en veiligheidsketen.

Bas Bastiaans adviseur jeugd
Download voor meer informatie onze brochure ‘Quickscan Jeugd en Veiligheid’ en/of neem contact op voor een afspraak met onze adviseur Bas Bastiaans.

 

Of meld u aan voor een gratis webinar over de online belevingswereld van risicojongeren op donderdag 28 mei om 15:00 uur. De webinar wordt gegeven door Jacqueline Kleijer, spreker/trainer/gastdocent voor Bureau Jeugd en Media.