Meer jeugdoverlast tijdens de coronacrisis?

Is er nu echt sprake van meer jeugdoverlast tijdens deze coronacrisis of is er iets anders aan de hand? Mika Ruwaard onderzoekt het voor zijn afstudeerscriptie en deelt zijn bevindingen tot nu toe.

Het is duidelijk dat veel jongeren het moeilijk hebben in deze tijd. Door de coronamaatregelen staat een individu sneller los van de samenleving. Uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out blijkt dat vier op de vijf jongeren tegen een burn-out aan zit. Tevens geven volgens Studenten Onderzoeken Samen één op de drie studenten zijn of haar leven een onvoldoende.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast ontvangen door de politie tijdens de coronacrisis spreekt boekdelen. Sinds het begin van de coronacrisis komen er gemiddeld twee tot drie keer meer meldingen binnen dan voorheen. Ook gemeenten krijgen meer meldingen van jeugdoverlast dan voor corona. Dit is een trend die niet zomaar genegeerd kan worden. Echter, het is de vraag in hoeverre er nu echt sprake is van jeugdoverlast of dat er iets anders gaande is.

IS ER ECHT MEER JEUGDOVERLAST?

Jeugdoverlast is namelijk een subjectieve beleving. Wat de een ziet als overlast hoeft voor een ander geen probleem te zijn. Uit gesprekken met politie en handhaving blijkt dat de verandering in jeugdoverlast wel meevalt. De meeste meldingen hebben betrekking op het niet naleven van coronamaatregelen. Het gaat hier voornamelijk om groepsvorming en de anderhalve meter afstand-regel. Wat voor de coronacrisis als jeugdoverlast werd ervaren, is wellicht zelfs gedaald. Hier spelen de coronamaatregelen zoals de avondklok een rol in. Waar komen al die meldingen dan vandaan?

HERKOMST VAN MELDINGEN

Er zijn meerdere redenen waarom men meer gaat melden. Het eerste is dat men meer thuiswerkt. Door het thuiswerken wordt sneller opgemerkt wat er in de wijk gebeurt. Ook wil men zich kunnen concentreren wanneer er gewerkt wordt. Luidruchtige jongeren buiten kunnen deze concentratie breken. Dit verklaart waarom vooral overdag meer meldingen gemaakt worden. Daarbij spelen nieuwsberichten op tv en internet een rol. Een handhaver merkt uit gesprekken met inwoners dat men zich onveiliger voelt dan voorheen wanneer zij jongeren buiten zien lopen, terwijl blijkt dat deze jongeren geen vlieg kwaad doen. De rellen aan het begin van de avondklok en rond nieuwjaar zijn aanleidingen hiervan.

FACTOREN VOOR VERHOOGDE KANS VAN CRIMINALITEIT

Waar we voor moeten waken is dat jongeren door de beperkingen de criminaliteit in gaan. Amerikaanse criminoloog Travor Hirschi (1969) verklaart met zijn sociale controletheorie waarom mensen juist geen delicten plegen. In eigen woorden van Hirschi: ‘We all would, if we could’. In zijn theorie beschrijft Hirschi vier factoren die bepalen of een persoon zich zal conformeren aan de regels.

1. ATTACHMENT
Dit element beschrijft de mate dat een persoon rekening houdt met de wensen en verwachtingen van anderen. Dit hangt samen met de kwaliteit van de relatie met een ander persoon.

2. COMMITMENT
Het tweede element is commitment. Dit heeft betrekking op de investering van tijd en energie die een persoon geeft in de conventionele samenleving. Hoe meer iemand in de samenleving heeft geïnvesteerd, des te meer deze persoon te verliezen heeft.

3. INVOLVEMENT
Involvement is het derde element en is de mate dat een person betrokken is bij activiteiten. Denk hierbij aan het hebben van een baan of druk zijn met een studie.

4. BELIEFS
Het laatste element is beliefs. Dit verwijst naar de acceptatie van de morele waarde van conventionele regels.

Op dit moment zijn alle vier de elementen in gevaar. Jongeren hebben minder sociale contacten, kunnen minder activiteiten uitvoeren, zoals sporten, en ontwikkelen een afkeur aan de coronamaatregelen. Deze factoren kunnen volgens Hirschi zorgen voor een verhoogde kans van criminaliteit.

STEUN DE JONGEREN

Betekent dit dat we meer en strenger moeten handhaven op de coronaregels om de jongeren in bedwang te houden? Uit een gesprek met een jongerenwerker blijkt dat juist het omgekeerde moet gebeuren. De jongeren zitten in een leeftijd waarin zij zich losmaken van hun ouders en de thuissituatie. Tevens ontdekken zij in deze periode wie zij zijn en wat zij leuk vinden. Door de maatregelen worden zij in een hoekje gezet. De jongerenwerker merkt zelfs depressieve kenmerken bij sommige jongeren. Zij zitten steeds vaker niet lekker in hun vel, zijn minder energiek en hebben met de dag minder motivatie om schoollessen te volgen.

Juist in deze tijd moeten we de jongeren steunen. Niet alleen repressief maar ook preventief. Lees ook het artikel Jeugd en de gevolgen van de coronacrisis van mijn collega Bas Bastiaans waarin hij een goede beschrijving geeft.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt gemeenten ondersteuning. We denken graag met u mee, bijvoorbeeld hoe u de regie kan verbeteren, hoe u de juiste partners aan tafel krijgt en hoe u zorgt voor een effectieve samenwerking. Daarnaast hebben wij een quickscan jeugd ontwikkeld en kunnen wij u tijdelijk ondersteunen met professionals op dit vakgebied.

Neem voor meer informatie contact op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.

 

Mika RuwaardDit artikel over jeugdoverlast tijdens de coronacrisis is opgesteld door Mika Ruwaard vanuit zijn bevindingen voor zijn afstudeerscriptie ‘Jeugdoverlast in Coronatijd’. Dit onderzoek loopt nog.