Joris Heerkens: ‘We zijn gaan kijken naar de stip op de horizon’

Joris kijkt met trots terug op zijn opdracht in de rol van Coördinator corona-aanpak bij gemeente Houten. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Joris Heerkens kijkt met plezier en trots terug op zijn opdracht eind 2020 in de rol van Coördinator corona-aanpak bij gemeente Houten. Hij vertelt over zijn ervaringen:

“Deze opdracht heb ik geheel op afstand moeten doen vanwege het dringende advies om vanuit huis te werken. In die zes maanden ben ik twee keer op het gemeentehuis geweest. Dat was bij het selectiegesprek en het kennismakingsgesprek met de burgemeester. De rest van de gesprekken met de collega’s, bestuurders, ondernemers, inwoners, organisatoren en ketenpartners heb ik gevoerd via de telefoon of een schermpje. Toch heb ik via het schermpje de verbinding weten te leggen met de coördinatoren binnen de organisatie.

Het was de tijd van de invoering van de Wet Tijdelijke maatregelen Covid19, de verzwaarde lockdowns, het opstarten van de vaccinaties, afnemend maatschappelijk draagvlak en cijfers die maar langzaam dalen. De regering gaf een dubbele boodschap. Er komt een derde golf, blijf thuis, er is geen ruimte voor versoepeling. Anderzijds zei de regering, op aangeven van diverse burgemeesters, dat er vooral iets moet worden georganiseerd voor kwetsbaren, dat we moesten werken aan eenzaamheid, sociale verbinding en de leefstijl et cetera.

Zoeken naar mogelijkheden

De algemene tendens was daarbij dat veel mensen, en niet alleen in Houten, keken naar wat allemaal niet mocht. Dit hebben we weten om te draaien. We zijn gaan kijken naar de stip op de horizon, naar het licht aan het einde van de tunnel. Niet als een bang konijn in de koplampen van de naderende auto gaan staren, maar juist stimuleren in het denken van wat vinden we wat nodig is, wat zouden we graag willen. En vanuit die gedachten zoeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande regels.

We hebben per beleidsthema op papier gezet welke oorspronkelijke beleidsdoelstellingen we hadden. Welke ontwikkelingen we nu zien als gevolg van de coronamaatregelen en hoe die het realiseren van die beleidsdoelstellingen bedreigen. En welke maatregelen er nodig zijn om de doelstellingen en de nieuwe opgave als gevolg van corona alsnog te bereiken. Op die manier ontstond er opnieuw een koers voor het bestuur, het beleid en de uitvoering. Vanuit die koers was het ook mogelijk om perspectief te bieden voor de samenleving.

Diezelfde gedachte van ‘kijken naar de stip op de horizon in plaats van blijven staren in de koplampen’, hebben we ook gedeeld met bijvoorbeeld verenigingen en ondernemers. Dit gaf zo’n positieve energie voor alle partijen. Natuurlijk word je soms teruggefloten omdat de regels worden aangescherpt, maar met samen proberen kom je nog altijd verder dan zitten kniezen en klagen.”

Maak kennis met Joris Heerkens

Joris Heerkens Veiligheid en HandhavingJoris is een ervaren beleidsmedewerker binnen het veiligheidsdomein. Hij is in staat om complexe zaken scherp en overtuigend op te pakken. Joris is gedreven, vol passie in zijn werk, een teamspeler, scherp, kritisch en meedenkend. Daarnaast is hij een verbinder en weet hij goed de schakel te zijn tussen bestuur en uitvoering. Door zijn out-of-the-box benadering, het leren door te doen, zien en ervaren creëert hij draagvlak en zorgt hij voor duurzame ontwikkeling.

Neem contact op met Joris via joris@veiligheidenhandhaving.nl of 06 25 23 58 57.