Kijk mee met adviseur Zorg en Veiligheid Bas Bastiaans

We kijken in dit artikel mee met adviseur Zorg en Veiligheid, Bas Bastiaans. Hoe ziet zijn werkgebied eruit en wat is zijn rol als adviseur?

In 2025 moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners en hun gezinnen de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Bij mensen met multi-problematiek is een domeinoverstijgende aanpak een must. Betere samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein helpt de (kwetsbare) inwoner. Dit heeft een positief maatschappelijk en financieel effect. Er is een betere kwaliteit van leven en minder overlast- en veiligheidsproblemen. In dit artikel kijken we mee met Bas Bastiaans. Hij is vanuit AVH gedetacheerd als adviseur Zorg- en Veiligheid bij gemeenten. Hoe ziet het werkgebied eruit en wat kan hij in zijn rol als adviseur Zorg en Veiligheid betekenen?

Het werkgebied zorg en veiligheid

“Ik werk aan vraagstukken en beleidsdossiers die liggen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het werkterrein omvat het brede zorgaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij. Denk aan dak- en thuislozen, personen met verward gedrag en personen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het is de integrale aanpak, het afwegen van zorg- én veiligheidsaspecten in mijn advies die het verschil maakt en tot duurzame oplossingen leidt. Daarbij werk ik als adviseur intensief samen met collega’s van partners in de zorg- en veiligheidsketen: Politie, GGZ, organisaties op gebied van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, het Openbaar Ministerie en het Zorg- en Veiligheidshuis.”

Een calamiteit in een zorginstelling

Hoe veelzijdig het werk van Bas is blijkt wel uit deze ervaring: “Bij een zorginstelling met beschermde bedden werd een cliënt ’s nachts agressief en bedreigde het aanwezige personeel. Een nare situatie voor de cliënt zelf, maar ook zeker voor het aanwezige personeel en de andere inwonende cliënten. In zo’n situatie zijn er protocollen die in werking treden. Politie en de crisisdienst werden gealarmeerd. In dit geval probeerde de cliënt ook brand te stichten. De brandweer rukte dus ook uit. En omdat het een zorginstelling betrof ging automatisch de ambulance mee.

Uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. De cliënt werd aangehouden en overgeplaatst naar een betere voorziening voor zijn omstandigheden. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.

De taak van Bas bij een calamiteit

Voor mij was de afhandeling van deze gebeurtenis een intensieve en uitgebreide klus. De aandacht ging natuurlijk eerst naar de directe betrokkenen, zoals het aanwezige zorgpersoneel. De burgemeester toonde zijn medeleven en wilde weten wat de gemeente kan doen bij het voorkomen van degelijke incidenten. Onder mijn leiding startte de evaluatie over de oorzaken en verbeteringen met de ketenpartners. Omdat het een cliënt met een indicatie beschermd wonen[1] was gelden er meer wet- en regelgevingen, zoals de wet zorg en dwang. Hierdoor is er een specifieke rol voor WMO-toezicht weggelegd. In dit geval is dat een gespecialiseerde dienst van de GGD.  Zij zijn bevoegd om een instelling na een calamiteit te inspecteren en de betrokken professionals te interviewen over de details. De bevindingen van de inspectie kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld het college, de wethouder en de raad nader te informeren. De gemeente kan hiermee ook in gesprek gaan met de instelling om aan te sturen op de benodigde verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Samenwerken met ketenpartners

Voor de cliënt is samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en de zorgofficier werk gemaakt van een plaatsing bij een andere kliniek. Door het tekort aan bedden bij de forensische instelling werd dit een spannend proces waarbij ook weer andere partijen, zoals het OM, een rol spelen. Naast de begeleiding van de inzet van het toezicht was er ook aandacht voor knelpunten in de samenwerking tussen politie, crisisdienst en de zorginstelling. Door de calamiteit waren omwonenden ongerust geraakt en zij wilden meer duidelijkheid over de risico’s. Zij stonden op het punt om de media in te schakelen om vermeende misstanden en problemen zo opgelost te krijgen. Tot slot is er met een interne groep van collega’s onderzocht welke aanpassingen er in het beleid en de aansturing van de keten aangepast moest worden.”

Netwerkregie is een belangrijke taak van de gemeente

Bas geeft aan hoe belangrijk het is om relaties op te bouwen met alle stakeholders in het netwerk. Het goed laten samenwerken van alle uitvoerders in de keten van zorg en veiligheid, netwerkregie, ziet hij als een belangrijk taak voor de gemeente (lees ook dit artikel over de succesfactoren van netwerkregie). Dit betekent: samenwerken op basis van een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de opgave. Met een eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deeltaken of de bijdrage van ieder lid in het netwerk.

Kennismaken met Bas?

Als projectleider en adviseur is Bas van alle markten thuis. Zo werkt hij in het veiligheidsdomein voor zowel het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, gemeenten, onderwijs als het bedrijfsleven. Neem contact op met Bas Bastiaans via: bas@veiligheidenhandhaving.nl of 06 42 12 14 52.

 

[1] Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Centrumgemeente voeren deze regeling uit.