M150 Platform voor handhaving

M150 staat voor de 150 middelgrote gemeenten met een inwoneraantal van 25.000 tot 75.000.

Tweemaal per jaar organiseert AVH fysieke bijeenkomsten voor de M150 gemeenten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en kunde met elkaar te delen. Vanuit AVH inventariseren we bij de M150 gemeenten welke onderwerpen er spelen en sluiten we aan op de landelijke actualiteiten, hiervoor zoeken we dan passende sprekers. Ook wordt er tijdens de bijeenkomsten ruimte geboden om met elkaar te sparren en in gesprek te gaan. Daarnaast faciliteren we dit netwerk door vragen en antwoorden te verbinden en gemeenten met elkaar in contact te brengen.

AVH organiseert al een aantal jaren dezelfde soort bijeenkomsten voor de G40, ook wel de 40 grote gemeenten van Nederland met 75000+ inwoners. Dit is inmiddels een succesvol netwerk waarbij er tweemaal per jaar een (fysieke) landelijke bijeenkomst wordt georganiseerd en driemaal per jaar (digitale) regionale bijeenkomsten. Binnen dit platform zijn er ook specifieke werkgroepen opgericht, welke recentelijk zijn afgerond. Vanuit deelnemende gemeenten zijn veelgehoorde argumenten om aan te sluiten bij de G40 het bundelen van krachten en samen op te trekken en het leren van elkaars ervaringen.

De ambitie voor het M150 netwerk is om op den duur ook toe te werken naar regiobijeenkomsten en werkgroepen.

De onderwerpen die besproken worden zijn divers, enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Actieagenda VNG
  • BOT (BedrijfsOpvangTeam)
  • Handhavingsarrangement
  • Ondermijning
  • Bestuursrechtelijke handhaving
  • Bureau Halt
  • Bodycams
  • Updates vanuit het ministerie JenV

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) werkt nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het BOA-Platform. Deze samenwerking is vooral gericht op het versterken van het onderlinge netwerk en de vergroting van kennis op het gebied van handhaving. Wij als AVH doen dit door leidinggevenden en/of coördinatoren van handhavingsteams met elkaar in verbinding te brengen.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 18 april 2024 en 10 oktober 2024. Heeft u vragen over de bijeenkomst of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Julia Overberg of Leanne Sixma via m150@platformhandhaving.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.