“Ondermijning is van ons allemaal”

Op maandag 19 november organiseerden we een informatieve netwerkbijeenkomst met gastspreker burgemeester Erik Boog van Diemen. Het thema van de bijeenkomst was ‘georganiseerde criminaliteit en ondermijning’.

Op maandag 19 november organiseerde Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) een informatieve netwerkbijeenkomst op ons kantoor in Zeist. Het thema van de bijeenkomst was ‘georganiseerde criminaliteit en ondermijning’.

JE HEBT ELKAAR NODIG OM HET AAN TE PAKKEN
De burgemeester van Diemen, Erik Boog, deelde zijn ervaringen rondom het thema. Hij nam de aanwezigen mee in de lokale aanpak van het project ‘Scheerlicht’. Boog vertelde: “ondermijning is van ons allemaal. Je hebt elkaar nodig om het aan te kunnen pakken.” Ook kwam het bekende citaat van Johan Cruijff voorbij: “je gaat het pas zien als je het door hebt”. Door ketenpartners bij elkaar te brengen en over grenzen heen te kijken, kun je resultaten bereiken. Scheerlicht brengt structuur en brengt ketenpartners (zowel intern als extern) dichter bij elkaar. Voorheen was er onvoldoende bewustzijn binnen de gemeente en waren ‘signalen’ sterk verspreid door de organisatie. Informatie-uitwisseling was veelal ad-hoc. Met Scheerlicht is een integrale aanpak ontwikkelt en ligt de drempel om gevoelige informatie te delen lager dan voorheen. Informatie is nu beter in beeld, de samenwerking met ketenpartners is beter geworden en er wordt meer slagkracht bereikt. Er wordt actief gecontroleerd op misstanden door middel van thematische adrescontroles en handhaving wordt meer informatiegestuurd ingezet. Een doorlopend aandachtspunt is het blijven investeren in awareness bij de medewerkers. Ook is er voldoende capaciteit nodig, want, zo sloot Boog af, het is niet iets wat je er even naast doet.”

ZORG DAT JE ZACHTE INFORMATIE GOED BORGT
Na de pauze was het woord aan Gert-Jan Schippers, directeur van Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving. In zijn presentatie stond het belang van ketensamenwerking in de aanpak van ondermijning centraal. Hij benadrukte de rol van de gemeente als ‘ketenregisseur’ en het belang van datagestuurd werken. Door een ‘Veiligheidsinformatieknooppunt’ (VIK) in te richten versterk je als gemeente je informatiepositie. In een VIK komt ‘harde’ en ‘zachte’ informatie bij elkaar en wordt er gerichte opvolging georganiseerd. “Want”, zo stelt Schippers, “er is meer nodig dan alleen signaleren om ketenpartners in beweging te brengen.” Oftewel: “creëer een handelingsperspectief voor de professionals. De rol van bijvoorbeeld een handhaver of een baliemedewerker wordt steeds belangrijker voor het vastleggen van signalen. Zorg dat je ook deze ‘zachte informatie’ goed borgt als gemeente. Dit vraagt om een bepaalde mate van bewustwording en professionaliteit. Bereid ze daar op voor.”

De interactie die ook al tijdens de presentaties plaatsvond, werd voortgezet tijdens de afsluitende borrel. Er werden ervaringen uitgewisseld tussen de aanwezigen van verschillende gemeenten.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarin we elkaar konden inspireren. Dit motiveert ons om alweer vooruit te kijken naar de volgende netwerkbijeenkomst! Blijf onze website in de gaten houden.