Nieuwe huurovereenkomst instrument tegen drugscriminaliteit

Met de nieuwe, gestandaardiseerde huurovereenkomst wordt geprobeerd om ondernemers weerbaarder te maken tegen malafide huurders. De overeenkomst is voor iedereen beschikbaar.

Onze adviseur Lukas Verbiesen is sinds eind vorig jaar met de gemeente Breda, bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM) en het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland nauw gaan samenwerken. Dit doet hij vanuit zijn huidige opdracht als projectleider vastgoed voor Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Doel is om het bedrijventerrein Hazeldonk in Breda zo veilig en weerbaar mogelijk te maken tegen ondermijnende criminaliteit, met name drugscriminaliteit.

Eén van de pilots die hiervoor is opgezet, is die van de gestandaardiseerde huurovereenkomst. Hiermee wordt geprobeerd om ondernemers weerbaarder te maken tegen malafide huurders. De pilot is gekoppeld aan een convenant waarin de (juridische) voorwaarden zijn vastgelegd. Deze is onlangs ondertekend door Logistic Center Hazeldonk Meer (LCHM), het Openbaar Ministerie en de gemeente Breda.

WEET WAT ER IN JE PAND GEBEURT

Panden op bedrijventerreinen zijn nogal eens anders in gebruik dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Verhuurders weten niet altijd wat er zich precies in hun panden afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties wanneer in een pand bijvoorbeeld een hennepkwekerij zit, grondstoffen voor drugs opgeslagen worden of een lab voor de productie van synthetische drugs is gevestigd. Dit met alle gevaren van dien, niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor buurpanden. Denk dan aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden.

GESTANDAARDISEERDE HUUROVEREENKOMST

De nieuwe, gestandaardiseerde huurovereenkomst helpt verhuurders om malafide huurders te weren. Op Hazeldonk is hiervoor een pilot gestart waaraan het convenant is gekoppeld. Wanneer zij hiermee werken en de opgestelde regels volgen gaat het Openbaar Ministerie bij het aantreffen van een drugslab, hennepkwekerij of verdovende middelen in een verhuurde bedrijfsruimte in beginsel niet over tot strafrechtelijke vervolging van de verhuurder. De gemeente Breda gaat in hetzelfde geval in beginsel niet over tot sluiting. Dit geldt wanneer de verhuurder de gestandaardiseerde huurovereenkomst heeft gebruikt, drie fysieke controles in een jaar heeft laten uitvoeren én er voor het overige geen aanwijzingen zijn van onregelmatigheden. De overeenkomst is hiermee dus géén vrijbrief en ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan waar de gestandaardiseerde huurovereenkomst om vraagt. Op deze manier werken ondernemers en overheid samen aan een veilig en weerbaar Hazeldonk.

PIJN LATEN VOELEN WAAR HIJ HOORT, NIET BIJ PANDEIGENAREN

Om de huurovereenkomst te kunnen gebruiken hoeven verhuurders hun bestaande contract niet open te breken, maar kunnen zij gebruik maken van een addendum (aanvulling). In de pilot op Hazeldonk, die gelijk loopt aan de BIZ-periode, wordt bekeken of deze huurovereenkomst daadwerkelijk barrières heeft opgeworpen tegen criminelen om zich te vestigen op Hazeldonk. Deze werkwijze heeft als doel om de pijn te laten voelen waar hij hoort; niet bij pandeigenaren die zich netjes aan de regels en afspraken houden.

VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR

Omdat het doel is dat zoveel mogelijk ondernemers en organisaties gebruik kunnen maken van deze huurovereenkomst om zich te beschermen tegen malafide huurders zijn er blanco versies van het addendum en het convenant ter beschikking gesteld via het Kennisplatform Ondermijning.

AAN DE SLAG

Verhuurders of publieke organisaties kunnen voor meer informatie over de gestandaardiseerde huurovereenkomst terecht bij Taskforce-RIEC via maatschappelijkeweerbaarheid@taskforce-riec.nl.

CONTACT

Behoefte aan meer informatie of verder doorpraten over het aanpakken van ondermijning? Neem dan contact op met Lukas Verbiesen via 06 15 24 64 76 of lukas@veiligheidenhandhaving.nl.