Nils Krüger bij 1Stroom

Sinds mei is Nils Krüger vanuit AVH gedetacheerd bij 1Stroom. Wat zijn zijn werkzaamheden en wanneer is hij tevreden over de opdracht?

Sinds 12 mei 2021 is Nils Krüger vanuit AVH voor twee dagen per week gedetacheerd bij 1Stroom. Dit is de ambtelijke fusieorganisatie van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort. Bij het team Vergunningen, toezicht en handhaving is hij tijdelijk werkzaam als coördinator handhaving.

Wat is de aanleiding van jouw opdracht?

De werkorganisatie 1Stroom heeft AVH gevraagd om mee te denken in de professionaliseringskansen van het handhavingsteam. Reden hiervoor is de wens om de werkzaamheden van het handhavingsteam te professionaliseren. Om het team meer sturing en steun te bieden.

De werkorganisatie 1Stroom heeft de ambitie om één team van integrale handhavers in te zetten die informatiegestuurd werken. Het handhavingsteam moet zorgdragen voor een leefbare en veilige omgeving door zichtbaar en aanwezig te zijn in de wijken. De handhavers willen toegankelijk zijn voor inwoners en bedrijven. Om deze ambitie na te streven is het belangrijk om de taakuitvoering van de handhavers verder te professionaliseren. De functie van de handhaver is in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Handhavers worden steeds meer professionals die steeds meer midden in de samenleving komen te staan en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. Hierdoor wordt er steeds meer van hen verwacht. De werkorganisatie 1Stroom investeert daarom in een nog intensievere samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen en externe partners, zoals de politie.

AVH heeft hiervoor een ontwikkelplan met concrete stappen opgesteld, waaronder de inzet van een tijdelijke coördinator op de thema’s team-/ taakvolwassenheid en sturing.

Hoe vind je het om bij 1Stroom te werken?

Ik vind het erg leuk: nieuwe mensen leren kennen, de handhavers weer op weg helpen en indirect mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. Het is een mooie veranderopdracht. Gezien de vele uitdagingen binnen de organisatie, binnen het team en bij de mensen valt er veel winst te behalen. Het feit dat de handhavers een aanspreekpunt hebben en iemand bij wie zij terecht kunnen, is de grootste winst. Daarnaast sta ik met deze opdracht met mijn voeten in de klei. Bij mijn andere opdracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ben ik voor alle gemeenten in Nederland bezig om handhaving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid stappen op weg te helpen. Het is een mooie combinatie van beleid, (verander)management en uitvoering.

Wat zijn je werkzaamheden?

Ik geef leiding aan vier handhavers die toezicht houden op de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid in beide gemeenten. Samen met de handhavers professionaliseer ik het team door hen te coachen en operationeel aan te sturen. Door meer als één team samen te werken, meer structuur aan te brengen en te kijken hoe de handhavers en hun werk zichtbaarder kunnen worden. Met het team zetten we langzaam stappen om meer informatiegestuurd te gaan handhaven. Zo zijn we al begonnen met het invoeren van een wekelijkse operationele briefing, het invoeren van vaste werkgebieden en taakaccenten per handhaver. Daarnaast meer de werkzaamheden registreren zodat trends zichtbaar worden, er beter op resultaten gestuurd kan worden en de handhavers daar waar nodig worden ingezet.

Wanneer ben je tevreden met de opdracht?

Als de handhavers als één team samenwerken, plezier hebben in hun werk en intrinsiek gemotiveerd zijn. Verder als zij zowel binnen als buiten de organisatie zichtbaar zijn,  er meer structuur voor hen is en informatiegestuurd handhaven is doorgevoerd.

Maak kennis met Nils

Nils KrügerNils is een echte verbinder en bouwer. Hij heeft jarenlange werkervaring opgedaan als leidinggevende, programma- en projectmanager, beleidsadviseur en accountmanager. Dit deed hij binnen meerdere onderdelen van het veiligheidsdomein, waaronder toezicht en handhaving, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.