Ondermijning aanpakken

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van ondermijning. Maar hoe pak je dat aan?

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van ondermijning (zie: ondermijning is van ons allemaal). Maar hoe pak je dat aan?

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving kan uw gemeente ondersteuning bieden. Onze adviseurs zijn inzetbaar als projectleider of ketenregisseur en hebben brede ervaring in het veiligheidsdomein en met het denken of werken in een keten. Ook bieden wij u een ontwikkelplan, waarin wordt ingegaan op onderwerpen zoals de informatiepositie, meldingen, weerbaarheid en awareness (signaalfunctie van baliemedewerkers, boa’s enz.).

Bent u op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact met ons op.

Lees ook het artikel ‘Handhaving inzetten in de aanpak van ondermijning’ door adviseur Gert-Jan Schippers.