Ondermijning: de regierol van de gemeente

Een korte terugblik op onze netwerkbijeenkomst van dinsdag 12 maart.

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseerde Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) een informatieve netwerkbijeenkomst op ons kantoor in Driebergen. Het thema was ‘Ondermijning: de regierol van de gemeente’. De vraag ‘hoe gaat u als gemeente om met de rol van ‘regisseur’ in de aanpak van ondermijnende criminaliteit?’ stond centraal.

DE ZAANSE AANPAK
Johan Cnossen is Hoofd Burgerzaken en Programmamanager Ondermijning bij de gemeente Zaanstad. Hij deelde zijn ervaringen van de Zaanse aanpak ondermijning. Johan nam eerst de aanwezigen mee in de aard en omvang van de problematiek. Die problematiek is stevig: zorgfraude, drugsnetwerken, woon- en adresfraude, uitbuiting, mensenhandel, het is allemaal aan de orde in Zaanstad.
De Zaanse aanpak schenkt veel aandacht aan bewustwording. Johan gaf aan dat gemeente Zaanstad veranderd is van een ‘dienstverlenende organisatie’ naar een ‘kritische organisatie’. Het bestuurlijk commitment is ook groot. Zaanstad heeft diverse maatregelen doorgevoerd, zoals de inrichting van een informatieknooppunt, de inzet van datagestuurd onderzoek en diverse aanscherpingen van het Bibob beleid. Dit alles is gericht op een weerbare overheid tegen georganiseerde criminaliteit.

INFORMATIEPOSITIE GEMEENTE
Gert-Jan Schippers en Lukas Verbiesen, beiden van Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving, deelden hun brede ervaringen rondom de informatiepositie van de gemeente. Zij hebben ervaren dat het datagestuurd werken binnen het veiligheidsdomein toeneemt en dat er steeds meer informatiebronnen beschikbaar zijn. De focus ligt echter vaak nog alleen op het koppelen van systemen. De combinatie van ‘harde data’ (o.a. basisregistraties) met ‘zachte data’ (informatie van de straat van boa’s, groenwerkers enz.) versterkt de informatiepositie van de gemeente. Dit vereist stevige samenwerking met ketenpartners en goede borging en verrijking van data.

 

Alle aanwezigen bedankt voor de geslaagde bijeenkomst! Heeft u interesse om een volgende netwerkbijeenkomst bij te wonen? Op donderdag 28 maart organiseren we van 12:30 – 15:30 uur een informatieve netwerkbijeenkomst voor leidinggevenden handhaving met als thema ‘Regie pakken vanuit eigen kracht!’. Aanmelden is nog steeds mogelijk. Houd verder ook onze website in de gaten voor toekomstige bijeenkomsten.

Wilt u ondermijning in beeld?
Welke stappen zet je om tot een professionele aanpak van ondermijning te komen? We helpen u hier samen met Meld een Vermoeden graag bij. AVH heeft specialisten op ondermijning beschikbaar. We zorgen voor een aanpak die daadwerkelijk effect heeft. Klik hier voor meer informatie.

Marcel van Dijk, adviseur