Ondermijning: zo pakt HLTsamen dat aan

In dit artikel over de integrale aanpak van ondermijning door HLTsamen: de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Er zijn al mooie resultaten geboekt!

HLTsamen, de werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, heeft de aanpak van ondermijning hoog op de agenda staan. In november 2018 begonnen deze gemeenten met een gezamenlijke aanpak ondermijning en is het programma ‘aanpak ondermijnende criminaliteit’ opgezet. In dit artikel spreken wij met de programmamanager.

De start van het programma in 2018

De Programmamanager aanpak ondermijnende criminaliteit licht toe: “in 2018 heeft het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) de ondermijningsbeelden opgeleverd voor de HLT-gemeenten. Hierin benoemt het RIEC thema’s en fenomenen op het gebied van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in de gemeenten. De uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd in het MT, de colleges en de gemeenteraden. Met als gevolg dat er budget werd vrijgemaakt om ondermijning aan te kunnen pakken. Dit was de start van het programma ‘aanpak ondermijnende criminaliteit’.”

De kaders voor het programma zijn vastgesteld en de invulling ervan kreeg al snel vorm. Er was veel draagvlak op alle niveaus. Een ronde langs de afdelingen zorgde voor veel commitment en betrokkenheid. Er werd dan ook capaciteit beschikbaar gesteld vanuit diverse teams (taakaccenthouders). De betrokkenheid was (en is nog steeds) groot.

‘Een huis bouwen terwijl je er al in woont’

De opdracht bestond uit twee sporen: bouwen en resultaat boeken. Enerzijds het programma opbouwen, draagvlak creëren en de structuur optuigen. Anderzijds moest de winkel gelijk draaien en moesten zichtbare resultaten geboekt worden. De programmamanager ervaarde het als het ‘bouwen van een huis, terwijl je er zelf al in woont’. De fundering is, net als bij een huis, essentieel. Er is een fundering gelegd met vaste partners. Samen met de politie, het OM, het RIEC en vele andere partners is gewerkt aan visievorming en is een gezamenlijke (communicatie)strategie vastgesteld. Deze stevige samenwerking is goud waard, samen kom je verder.

De werkwijze: signaleren, voorkomen en aanpakken

De aanpak is gericht op de speerpunten: signaleren, voorkomen en aanpakken. Er werd een signaleringsoverleg in het leven geroepen. Medewerkers (ruim 170, intern en extern) kregen een training op het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit. Er is zelfs een interne en externe communicatiecampagne opgezet, gericht op het creëren van bewustwording. Ook is er een flinke slag gemaakt met het actualiseren van het juridisch instrumentarium. De APV en de informatiepositie van de gemeenten werd flink verbeterd. Er komen veel signalen binnen bij de gemeenten. Deze worden vakkundig ‘verrijkt’ vanuit de informatiesystemen. Na een secure afweging komen concrete signalen in het signalenoverleg en wordt een integrale aanpak opgestart.

Resultaten geboekt

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben veel geïnvesteerd in de speerpunten signaleren, voorkomen en aanpakken. Daarmee is een robuuste werkwijze neergezet om samen met ketenpartners op voort te kunnen bouwen. Deze werkwijze heeft al tot verschillende successen geleid. Zo zijn er zes bedrijven uit het gebied vertrokken, waarvan het aannemelijk is dat het om criminele ondernemers ging. Eén vertrokken bedrijf werd later in De Meern opgerold; de grootste crystal meth vondst in Europa leidde naar dit bedrijfspand. Verder zijn er 14 hennepkwekerijen ontmanteld, 3 drugspanden gesloten en 51 drugsgerelateerde aanhoudingen verricht.

HLTsamen heeft in het politiedistrict een koplopersrol in de aanpak van ondermijning. De resultaten laten zien dat ze op de goede weg zijn. De komende tijd wordt hard gewerkt om deze successen verder uit te bouwen. Hillegom, Lisse en Teylingen staan samen met de ketenpartners schouder aan schouder in de aanpak van georganiseerde criminaliteit en gaan onverminderd door.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving

Adviesbureau voor veiligheid en handhaving heeft HLTsamen geholpen in de integrale aanpak van ondermijning. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente, neem gerust contact met ons op of download onze brochure ‘Doorpakken op Ondermijning’.