Ontwikkelscan Handhaving om effectieve stappen te zetten

Krijg inzicht in welke fase uw gemeente zich bevindt en waar de verdere ont­wikkelstappen liggen.

Er zijn landelijk veel veranderingen in het domein van hand­having openbare ruimte. Ook handhavingsteams zijn volop in ontwikkeling. Veel teams zijn tot stand gekomen vanuit de opkomst van stadswachten en samenvoeging van milieu- en parkeerpolitie. In de loop van de tijd werden andere handhavende taken toegevoegd en zijn de teams handhaving openbare ruimte ontwikkeld. Gedurende deze ontwikkeling zijn grote verschillen tussen gemeenten ont­staan, zowel in fasering als in verandertempo.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft daarom de Ontwikkelscan Handhaving ontwikkeld. De scan geeft inzicht in welke fase uw gemeente zich bevindt en waar de verdere ont­wikkelstappen liggen. U ontvangt een helder plan in de vorm van een presentatie waarin verschillende thema’s zijn uitgewerkt. Daar­mee kunt u snel en effectief de volgende stappen zetten naar een profes­sionele handhavingsorganisatie.

De Ontwikkelscan Handhaving geeft u inzicht in de benodig­de vervolgstappen op weg naar een professionele hand­havingsorganisatie.

We geven in ieder geval inzicht in de volgende thema’s:

  • informatiegestuurd handhaven
  • ketensamenwerking
  • teamvolwassenheid
  • taakvolwassenheid
  • sturing
  • handhavingsstrategie

U kunt het onderzoek ook uitbreiden. Denk aan het uit­schrijven van een volledige (bestuurlijke) rapportage of een aanvullend onderzoek naar meldkamer-/camera­toezicht.

Lees meer in onze folder over onze aanpak en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. We denken graag met u mee om het onderzoek af te stemmen op uw behoefte.