Op weg naar een duurzame aanpak van ondermijnende criminaliteit

In het kader van de versterking van de aanpak van ondermijning wordt door veel mensen enthousiast en met veel betrokkenheid samengewerkt om barrières op te werpen en slimme interventies te ontwikkelen en uit te voeren. De met de versterkingsgelden gefinancierde programma’s hebben een ontwikkeling gebracht. Maar door het tijdelijke karakter van deze programma’s rijst de vraag op welke wijze we hier duurzame vormen van kunnen maken zodat ze ook op langere termijn hun vruchten afwerpen. Welke koers moet er worden ingezet?

In een recent onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Rotterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, is gedurende de periode 2019-2022 meegekeken met het verloop van 13 projecten en zo de ontwikkelingen in het kader van de versterking van de aanpak van ondermijning op de voet gevolgd. De onderzoekers kwamen tot zes belangrijke uitdagingen:

  1. Capaciteit en competenties; ondanks een flinke groei van bewustwording biedt de tijdelijkheid van projecten en een gebrek aan cruciale expertise een uitdaging
  2. Draagvlak; ondanks een toegenomen integraal probleembesef blijft het enthousiasme in de praktijk nog relatief smal en blijven er verschillen in denkwijzen tussen de partners over de meest geschikte interventies
  3. Grenzen verleggen – en bewaken; het vinden van de juiste balans tussen innoveren/experimenteren enerzijds en het bewaken van de juridische en ethische zaken aan de andere kant blijkt in de praktijk lastig te zijn
  4. Integraal samenwerken; organisaties werken samen aan gemeenschappelijke doelen die ook hun eigen doelstellingen vooruithelpen, eerder dan dat ze met een gemeenschappelijke visie en gedeeld uniek doel voor de dag komen. Ook heeft het streven naar integraliteit geleid tot ingewikkelde samenwerkingsverbanden en complexe structuren, waarbij veel tijd op gaat aan overleg en besluitvorming en minder tijd over blijft voor concrete actie
  5. De Nederlandse overlegcultuur; het terugdringen van het aantal overlegvormen blijkt moeilijk. Daarnaast heeft dit zich niet evenredig vertaald naar concrete actie. Netwerkvorming is een doel op zichzelf geworden
  6. Leren in de versterkingsbeweging; het lijkt erop dat de enorme hoeveelheid kennis over de aanpak van ondermijning onvoldoende heeft geleid tot versterking van het lerend vermogen van de overheid

Naast deze uitdagingen worden er ook enkele aanbevelingen gedaan voor de toekomst, waaronder het handelen vanuit doelstellingen in plaats van bestaande structuren, het probleem breder benaderen dan (in de meeste gevallen) alleen drugs en meer oog te hebben voor de grensoverschrijdende aspecten om op die manier in te zetten op internationale samenwerking.

Enkele van de genoemde uitdagingen tonen sterke overeenkomsten met de uitdagingen die ik twee jaar geleden had beschreven in een eerder artikel. Het lijkt dat, alle inspanningen ten spijt, er niet bepaald stappen gezet worden in de ontwikkeling van de ondermijningsaanpak en dat er echt meer voor nodig is.

Bij AVH zien we de uitdagingen veel terugkomen in de steun die wij leveren aan opdrachtgevers in ondermijningsopdrachten. Vanuit onze expertise hebben we al op veel plekken de nodige ondersteuning geboden en zetten we deze uitdagingen zoveel mogelijk om in kansen en mogelijkheden. Of u zich wilt richten op de organisatorische inrichting, de strategie of de hele operationele aanpak van ondermijning binnen uw organisatie: het kan allemaal. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie in beweging komt tegen ondermijning. Samen bepalen we de koers voor de toekomst en halen daar het maximale uit.

Wilt u meer weten over ons aanbod, check dan onze ondermijningspagina en geef u op voor een vrijblijvend ondermijningsconsult!

Lukas Verbiesen is werkzaam als adviseur en heeft ondermijning als specialisme in zijn portefeuille. Hij denkt graag met u mee over ondermijning of over andere thema’s op het gebied van veiligheid en handhaving. Neem gerust contact op met Lukas via 06-15246476 of lukas@veiligheidenhandhaving.nl

Advies nodig over ondermijning?

Lukas Verbiesen Veiligheid en Handhaving

Heb je hulp of advies nodig over de aanpak van ondermijning binnen jouw regio of gemeente? Maak dan nu een afspraak voor een gratis ondermijningsconsult met Lukas, één van onze ondermijningsexperts.