Opdracht: Interim-Afdelingshoofd Openbare Orde

Wij zijn voor een gemeente in Zuid-Holland op zoek naar een ervaren interim-afdelingshoofd Openbare Orde en Wijken voor 24 uur per week voor de periode van 3 tot 6 maanden. De gemeente zit in een reorganisatie en is op zoek naar interim ondersteuning om het team dagelijks aan te sturen en tevens de kwartiermaker te ondersteunen in het reorganisatieproces.

Belangrijkste taken en werkzaamheden interim-manager:

 • Leidinggeven aan het team (22 mensen) op zowel het personele, organisatorische als het inhoudelijke vlak. Coaching en sturing op resultaten van de medewerkers staat centraal;
 • Verantwoordelijk zijn voor het dagelijks goed functioneren van het team en de werkzaamheden en het verzorgen van rapportages voor organisatie en bestuur.
 • De afdeling op alle terreinen, zowel intern als extern, goed positioneren en vertegenwoordigen in het Clusteroverleg Inwoners en het samen met en in opdracht van de kwartiermaker uitwerken van (delen van) het bedrijfsplan van het cluster;
 • Waar nodig de afdeling vertegenwoordigen richting bestuur en in interne en externe overleggen.

We zoeken een interim-manager die:

 • Ervaring heeft met het leidinggeven aan multidisciplinaire (project)teams en ervaring heeft met het leiden van veranderprocessen;
 • Kennis van zaken heeft op het beleidsterrein Integrale Veiligheid (zowel t.a.v. beleid, uitvoering (= vergunningverlening en wijkaanpak) als handhaving);
 • Politiek bestuurlijk sensitief is en kan fungeren als direct adviseur van de burgemeester, rekening houdend met het politieke krachtenveld;
 • Kennis heeft van het Bestuursrecht (bevoegdheden burgemeester en uitvoering van Verordeningen en Wetten noodzaakt tot een zeer zorgvuldig handelen gebaseerd op de grote mate van zorgvuldigheid die ondermeer is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht);
 • Met een frisse en kritische blik van buitenaf meekijkt naar de gang van zaken (procedures en processen) zoals het nu is georganiseerd en daarbij de medewerkers ook meeneemt.
 • Goed en helder kan communiceren naar bestuurders, collega’s, medewerkers en externe partners;
 • Medewerkers kan inspireren, uitstekend kan organiseren en gericht is op vernieuwing;
 • Mensgericht en empathisch is ingesteld.

Belangstelling om te reageren?
Ben je na het lezen van bovenstaande omschrijving enthousiast geworden over deze interim-opdracht? Stuur dan uiterlijk 23 februari 2018 je CV en motivatie (max 1 A4) naar info@veiligheidenhandhaving.nl t.a.v. Alwin de Lijster en/of Gert-Jan Schippers. Wij zien je reactie graag tegemoet.