Opleiding voor BOA-coördinatoren start half augustus

EEN VIJFDAAGSE OPLEIDING OP MAAT
Vanaf half augustus starten we weer met de vijfdaagse opleiding waarin we actief met Boa-coördinatoren aan de slag gaan. Theorie wisselen we af met rollenspelen waarvoor AVH gebruik maakt van professionele acteurs.

“Ik ben erg enthousiast over de opleiding. Het heeft mij waardevolle inzichten gebracht. Bijvoorbeeld hoe je een volledige briefing geeft en tips bij het voeren van ‘gevoelige’ gesprekken zoals het aanspreken op gedrag. De briefing wordt naar aanleiding van deze opleiding aangepast en het is de bedoeling om deze professioneler neer te zetten.” Coördinator Handhaving gemeente Amersfoort

THEMA’S OPLEIDING
In onze opleiding op maat komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Operationeel leidinggeven;
 • Toepassing managementstijlen;
 • Coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken;
 • Personeelsmanagement;
 • Informatiegestuurd handhaven;
 • Hoe werkt de gemeente en het bestuur?
 • Rapportages, verantwoording en financiën;
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Boa’s;
 • Veranderen naar de BOA 2020 (visie VNG);
 • (De)Briefing, presenteren, aansturen team;
 • Integriteit, agressie en opvang na incidenten.

Het programma is interactief opgebouwd, sluit aan bij de actualiteit en de docenten en sprekers komen uit de praktijk. Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt de opleiding verder aangescherpt of aangepast.

“Ik vond het van grote meerwaarde om dit samen met mijn collega coördinator te doen. Je leert elkaar goed kennen tijdens de opleiding. Het heeft ons samen naar een hoger level gebracht.” Coördinator Handhaving gemeente Amersfoort

Lees meer informatie in onze folder. Aanmelden (ook voor een later tijdstip) is mogelijk via info@veiligheidenhandhaving.nl. Voor een goede interactie kunnen zich per opleiding maximaal 8 deelnemers aanmelden.