Maak kennis met Paul Bijleveld

Paul is jurist en meer dan 30 jaar werkzaam binnen gemeenten. Zijn specialisatie ligt vooral in de juridische aanpak van overlast in de openbare ruimte. Onder andere de aanpak van drugsoverlast, prostitutie en ondermijnende activiteiten.

In het najaar van 2019 is Paul Bijleveld bij AVH in dienst getreden. Paul is jurist Openbare orde en veiligheid. We stellen hem graag voor.

Paul is als jurist meer dan dertig jaar werkzaam bij verschillende grote en kleine gemeenten. Hij heeft ruime ervaring in de advisering op algemeen juridische onderwerpen. Zijn specialisatie ligt vooral in de juridische aanpak van overlast in de openbare ruimte. Onder andere de aanpak van drugsoverlast, prostitutie en ondermijnende activiteiten. Verder heeft hij veel ervaring met het oplossen van complexe handhavingsdossiers op het gebied van horeca, APV en woonoverlast.

Paul vertegenwoordigt de gemeente in procedures bij bezwaarschriftencommissies en gerechtelijke instanties zoals de Rechtbank en de Raad van State. Naast het optreden als verweerder maakt hij zelf ook deel uit van een bezwaarschriftencommissie in een middelgrote gemeente in het westen van het land.

Daarnaast is Paul al jaren docent. Hij geeft hij trainingen op het gebied van algemeen bestuursrecht, gemeenterecht, bestuurlijke handhaving, openbare orderecht, Drank- en Horecawet, APV en bijzondere wetgeving.

Paul is enthousiast, laagdrempelig, sociaal en communicatief sterk onderlegd. Hij biedt graag de helpende hand om een (juridisch) probleem op te lossen. Hij spreekt de taal van de gemeente en voelt zich hierdoor snel thuis in een ‘vreemde’ omgeving.

Paul Bijleveld Adviseur Veiligheid en HandhavingKENNISMAKEN?
Wilt u kennismaken met Paul Bijleveld? Neem gerust contact met hem op door te bellen naar 085 4016409 of via e-mail: paul@veiligheidenhandhaving.nl.