Even voorstellen: Peter ten Hove

Deze week is Peter ten Hove als adviseur bij ons aan de slag gegaan. Wat beweegt hem?

Deze week is Peter ten Hove als adviseur bij ons aan de slag gegaan. Wat beweegt hem?

“Ik sta voor een weerbaar en integer openbaar bestuur dat oog heeft voor kwetsbaarheden en steeds opnieuw de juiste beheersmaatregelen en interventies toepast. Het is mijn passie om te werken aan succesvolle samenwerkingsplatformen waarbinnen sectoren en disciplines elkaar weten te vinden en elkaar afzonderlijk weten te versterken, als zo ook hun gemeenschappelijke missie”.

Als waardegedreven professional wil ik verschil maken en verwachtingen overtreffen. Als strategisch denker zie ik snel wat er kan zijn en kan ik mij goed inleven. Ik overzie het geheel, maar houd aandacht voor mens, proces en detail. Het overbruggen van de kloof tussen beleid en uitvoering vind ik belangrijk. Niets is namelijk zo mooi als een nieuwe strategie tot uitvoering brengen en daarmee aansprekende en blijvende resultaten te boeken.

Samen werken aan integriteit en weerbaarheid

Binnen de rijksoverheid heb ik mij als operationeel leidinggevende, expert en trainer beziggehouden met migratie, integriteit en internationale misdrijven. Daarbij stond steeds het beschermen van waarden, personen en de samenleving centraal.

Op (inter)nationaal niveau heb ik bijgedragen aan de aanpak van straffeloosheid voor oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. Bijvoorbeeld door het initiëren van een ketenbrede strategie, gericht op voorkomen, onderkennen, onderzoeken en adresseren. En door het agenderen en doorontwikkelen van bestaande of vernieuwende instrumenten, het verzorgen van training en door partners bijeen te brengen. Zo heb ik een internationaal netwerk geïnitieerd voor de onderkenning van oorlogsmisdadigers.

Als hoofd integriteit heb ik een bijdrage geleverd aan het uniformeren van het integriteitskader van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de vreemdelingenketen. Ook was ik verantwoordelijk voor de advisering en interne onderzoeken binnen de vreemdelingenketen. Als plaatsvervangend hoofd van de hoofddirectie IND was ik tenslotte verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de hoofddirecteur op politieke urgenties, medezeggenschap en het MT-IND.

Na deze periode ben ik mij gaan toeleggen op platformsamenwerking en ambitietrajecten. Graag neem ik deze kennis, kunde en ervaring mee naar de wereld van veiligheid en handhaving.

AVH biedt mij de kans om als adviseur aan de slag te gaan met de onderwerpen die er voor de samenleving en mij echt toe doen. Wat graag draag ik bij aan de effectiviteit van publieke partners in het veiligheidsdomein. Daarnaast bouw ik met het team van AVH aan het optimaliseren van de eigen producten en diensten waardoor wij duurzaam in staat blijven onze rol bij opdrachtgevers zo goed en effectief mogelijk te blijven vervullen.

Nieuwsgierig geworden? Ik maak graag tijd om kennis te maken!”

Maak kennis met Peter ten Hove

Wilt u kennismaken met Peter ten Hove? Neem dan gerust contact op door te bellen met 06 – 5505 8337 of via e-mail: peter@veiligheidenhandhaving.nl.