Q&A Coronavirus afgesloten

Via de Q&A coronavirus deelden we actuele informatie over handhaving, OOV, jeugd en veiligheid en ondermijning om gemeenten te ondersteunen bij hun vragen en aanpak.

Eind februari werd Nederland opgeschrikt door het corona-virus. Op 12 maart werden de eerste maatregelen rondom het corona-virus bekend gemaakt door minister Rutte en minister Bruins. Overtreding van de kabinetsmaatregelen werd niet rechtstreeks strafbaar gesteld, maar de regering gaf de veiligheidsregio’s opdracht deze maatregelen toe te passen en uit te werken. Dit resulteerde in noodverordeningen waarvan overtreding wel strafbaar is. Met het inwerking treden van deze noodverordeningen ontstonden veel vragen op het gebied van OOV, handhaving, het juridisch vlak, ondermijnende criminaliteit en jeugd. Wij besloten deze vragen te bundelen in een Q&A op onze website. Via deze Q&A wilden we informatie delen en gemeenten ondersteunen in hun zoektocht in de aanpak.

Nu de aanpak in een volgende fase komt, is voor ons het moment gekomen om de Q&A af te sluiten. We zullen de belangrijkste lessen hier beschikbaar houden en bewaren. Ook willen we ons inzetten om de inzet van Handhaving en OOV tijdens de coronacrisis te evalueren. Als onafhankelijke partij kunnen we samen reflecteren op de ervaringen van gemeenten en de lessen gebruiken voor verdere ontwikkeling. Lees hier wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.

Voor nu dank aan al onze partners en gemeenten die input hebben geleverd voor onze Q&A. We wensen gemeenten succes bij de aanpak in de volgende fase van corona.

Hieronder een greep uit de vragen die we in de Q&A hebben behandeld:

Wat kan handhaving betekenen in de aanpak van deze crisis?

Handhaving krijgt ten tijde van crisis een hele specifieke inzet. De verwachtingen van inwoners en van politiek/bestuur zijn veranderd en veranderen continu. Het vraagt om goede afstemming met verantwoordelijk bestuurders en het afstemmen van acties op de verwachtingen van inwoners. Handhaving is actief in de wijken en staat dicht bij de inwoners, ondernemers, verenigingen etcetera. Het aanspreken op het naleven van dringende adviezen en het handhaven op maatregelen is de belangrijkste taak tijdens deze crisis.  

Welke ondermijnende situaties moet u blijven monitoren in deze tijd en welke informatie is daarvoor onontbeerlijk?

Ondermijning is een containerbegrip en voor elke gemeente liggen de prioriteit op verschillende thema’s. Een thema die overal prioriteit heeft is drugshandel en -productie. Het belangrijkste advies is om nauw contact te blijven houden met elkaar als ketenpartners. Stel daarin vast welke ondermijnende situaties moeten worden gemonitord en verken met elkaar de mogelijkheden om dit te doen. Denk daarbij een politiekoppel die tijdens de uitvoering van hun noodhulp werkzaamheden alert blijven op afwijkende situaties in de openbare ruimte en dit vast leggen. Op die manier wordt er blijvend gewerkt aan een up-to-date informatiepositie, op basis waarvan straks in betere tijden gericht op kan worden ingezet. Ontwikkel ook scenario’s hoe de bekende criminele ‘bedrijven’ hun continuïteit zullen proberen door te zetten, zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden.

Hoe om te gaan met de aanpak rondom (overlastgevende) jeugd tijdende de coronacrisis?

Jongeren worden momenteel hard getroffen door alle maatregelen. Door het sluiten van de scholen en sportclubs treedt verveling op. Zeker bij jongeren in de pubertijd en adolescentie. Dit leidt op verschillende plekken in het land al tot een toename van het aantal jongeren op straat en dit zal toenemen naarmate de noodverordening langer van kracht is.Allereerst is het goed om te bepalen welke partijen op dit moment nog actief zijn. Is er bijvoorbeeld nog jongerenwerk op straat in uw gemeente? Zo niet, probeer dit dan zo snel mogelijk weer op te starten en maak gebruik van een goed handelingsperspectief. Naast het jongerenwerk en de politie zien wij een rol voor de handhavers.
Bekijk ook de pagina van het Nederlands Jeugdinstituut met tips voor jongeren, ouders, gemeenten en professionals!