Regierol gemeente essentieel in aanpak jeugdcriminaliteit

Afgelopen vrijdag 7 april waren we bij een inspirerende bijeenkomst ‘ogen en oren van de straat’ van het CCV. De zaal zat vol met jongerenwerkers, straatcoaches, gemeenteambtenaren en wijkagenten. Zij gingen in gesprek over de kracht van het 7-stappenmodel bij de aanpak van jeugdcriminaliteit in de buurt.

Conclusie van Gert-Jan Schippers: ‘De regierol van de gemeente is essentieel in de aanpak. Vanuit verbinding met het bestuur en de ketenpartners kunnen signalen tijdig opgepakt worden. Door echt integraal de beeldvorming te maken en te komen tot een aanpak kan er effectief geïntervenieerd worden. Leuk om daar met zoveel verschillende professionals over na te mogen denken.’