Rollen burgemeester in een crisis en tips voor goede samenwerking

Dit zijn de rollen van een burgemeester tijdens een crisis met tips voor adviseurs, teamhoofden en handhavers voor goede samenwerking.

rollen burgemeester tipsVoor zijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht interviewde Bas van Rooijen 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Utrecht en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij stelde vragen over hun verschillende rollen tijdens de aanpak van de coronacrisis in de periode van februari 2020 tot en met juni 2021. Mede doordat de burgemeesters anoniem blijven ontstond er enige vrijheid om te spreken over de spanningen die zij ervaren en wat er binnen de colleges en de ambtelijke organisaties heeft plaatsgevonden. Bas concludeert dat er regelmatig spanning was, maar dat burgemeesters dit juist beschouwen als kenmerkend voor hun vak.

Als adviseur, teamhoofd, regisseur of handhaver ben je het verlengstuk van de burgemeester en worden die spanningen in meer of mindere mate ook door de ambtenaar ervaren. Welke lessen kunnen we leren uit het onderzoek van Bas van Rooijen?

Bevindingen rollen burgemeester

In het onderzoek ‘Burgemeester in de frontlinie’ kijkt Van Rooijen naar de verschillende rollen van de burgemeester tijdens de coronapandemie. Ook beschrijft hij op basis van literatuuronderzoek de dilemma’s op de verschillende rollen. Hij plaatst dat in het licht van de politieke en publieke verantwoording door de burgemeester en de verantwoording bij intergemeentelijke samenwerking (in casu de voorzitter van de veiligheidsregio).

In het schema hieronder staat per rol een korte samenvatting van zijn bevindingen en de tips die wij daaruit halen. De conclusie is dat de burgemeesters ervaren dat zij juist door die verschillende rollen de juiste persoon zijn om een dergelijke grote crisis te managen. Het omgaan met die spanningen tussen de verschillende rollen is inherent aan hun werk en maakt het juist tot een uitdaging.


Maak kennis met Joris Heerkens

Joris Heerkens Veiligheid en HandhavingJoris is een ervaren beleidsmedewerker binnen het veiligheidsdomein. Hij is in staat om complexe zaken scherp en overtuigend op te pakken. Joris is gedreven, vol passie in zijn werk, een teamspeler, scherp, kritisch en meedenkend. Daarnaast is hij een verbinder en weet hij goed de schakel te zijn tussen bestuur en uitvoering. Door zijn out-of-the-box benadering, het leren door te doen, zien en ervaren creëert hij draagvlak en zorgt hij voor duurzame ontwikkeling.

Neem contact op met Joris via joris@veiligheidenhandhaving.nl of 06 25 23 58 57.