Save the date: netwerkbijeenkomst op 12 maart

Het onderwerp van deze informatieve netwerkbijeenkomst is ‘Ondermijning: de regierol van de gemeente’

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving een informatieve netwerkbijeenkomst met als onderwerp ‘Ondermijning: de regierol van de gemeente’.

Hoe gaat u als gemeente om met de rol van ‘regisseur’ in de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Aan de hand van aansprekende praktijkverhalen van collega’s uit het land staan we stil bij de gemeentelijke aanpak.

Het doel van de bijeenkomst is om ervaringen te delen en elkaar informeel te ontmoeten. Lees hier het verslag van de vorige netwerkbijeenkomst over ondermijning (november 2018) om alvast een indruk te krijgen.

Aanmelden via info@veiligheidenhandhaving.nl. Graag tot ziens op dinsdag 12 maart.