‘Trots dat de politie ons ziet als een serieuze partner’

Interview met Frans Pieters, groepsmanager van het team Toezicht en Handhaving bij de gemeente Deventer. Het team heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Hoe is dit tot stand gekomen?

Frans Pieters is sinds 2008 groepsmanager van het team Toezicht en Handhaving bij de gemeente Deventer. De afgelopen jaren heeft het team zich enorm ontwikkeld. AVH sprak met Frans om erachter te komen hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen.

De gemeente Deventer heeft geïnvesteerd in haar boa’s. Sinds de komst van de htv-opleiding is er sprake van structurele her- en bijscholing. Dit had wel tot gevolg dat een aantal mensen de aansluiting miste en niet meer paste in het profiel van de boa dat we tegenwoordig kennen. Door de komst van nieuwe mensen en afscheid van oude mensen ontstond er een gedreven team. Frans benoemt daarbij dat in het huidige team ook veel boa’s zitten die bij de gemeente Deventer stage hebben gelopen en op die manier goed hebben kunnen binden met het team.

Iedere boa weet waar hij of zij aan toe is

De boa in Deventer is onderverdeeld in drie verschillende functieprofielen. Er is sprake van een functiehuis. Hierin valt een onderscheid te maken tussen een startersfunctie, algemene functie en een plus-functie. Deze functies zijn onderverdeeld in respectievelijk formatieschaal 5, 6 en 7. De senior boa bevindt zich in formatieschaal 8. In de plus-functie bevinden zich de zogeheten alleskunners. De plus-functie houdt onder andere in dat de boa minimaal één specialiteit moet hebben (bijvoorbeeld jeugdboa) en minimaal drie jaar ervaring moet hebben in de handhaving. Doordat iedere functie goed is omschreven met bepaalde vereisten, weet iedere boa waar hij of zij aan toe is en welke mogelijkheden er zijn.

Ondanks dat het team de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt, zijn er ook nog bepaalde gebieden die doorontwikkeld kunnen worden. Met uitzondering van handhavingsverzoeken wordt er in Deventer niet gehandhaafd op de DHW. De collega’s met de DHW-papieren zijn wel actief in de buurgemeente Olst/Wijhe waar Deventer een convenant mee heeft gesloten. Voor Frans zelf ligt de grootste uitdaging in 2020 bij informatiegestuurd werken: niet alleen richting de raad en het bestuur, maar ook operationeel. En door de coronacrisis zijn er uitdagingen bij gekomen. Het team in Deventer werkt nu in kleinere groepen en er wordt langer doorgewerkt. Ook zijn de taken van de boa’s veranderd. Parkeercontrole staat op een lager pitje en heeft plaatsgemaakt voor controle op onder andere samenscholingen en illegale terrassen. Er zijn dan ook veel waarschuwingen gegeven door de handhavers, maar tot het echt uitschrijven van bonnen komt het vaak niet. Frans benoemt dat de inwoners van Deventer steeds vaker de grens op gaan zoeken naarmate de regelingen rondom het corona-virus langer gelden. De boa’s zijn er om deze grenzen duidelijk te maken.

We zijn altijd in beweging en ontwikkelen ons iedere dag

We eindigen het gesprek met de vraag waar Frans het meest trots op is. Hij benoemt dat de politie het team Toezicht en Handhaving Deventer ziet als een serieuze partner. Frans: “Iedereen in ons team wil iets oplossen en verbeteren. We zijn altijd in beweging en ontwikkelen ons iedere dag.”

Interesse?

Gert-Jan Schippers Veiligheid en Handhaving
Heeft u er behoefte aan om de kwaliteit van uw handhavingsteam te verhogen? AVH biedt ondersteuning door advies, training, coaching en het detacheren van inhoudelijke professionals. Neem voor meer informatie contact op met Gert-Jan Schippers.