Terugblik Boa-event 2021

Op 4 en 5 november 2021 was het Boa-event. AVH was er niet alleen met een stand, maar verzorgde ook de sessies voor leidinggevenden.

Boa-Event 2021

Op 4 en 5 november 2021 vond het Boa-event plaats in Apeldoorn, georganiseerd door het BOA-Platform. AVH was niet alleen aanwezig met een stand, we hebben ook met veel plezier op beide dagen het programma voor leidinggevenden verzorgd. Onze collega Ralph Gesink was gevraagd als dagvoorzitter voor de eerste dag, voor de boa’s van domein 1. Dit was ter vervanging van de heer Swagerman, de voorzitter van het BOA-Platform.

 

Dag 1 voor de boa’s domein 1

Op de eerste dag van het boa-event konden de leidinggevenden kiezen uit drie workshops gegeven door leidinggevenden uit het werkveld:

  • De actieagenda Handhaving/BOA visie 2025
  • Wpg/AVG en de praktijk
  • De digitale wijkagent/boa

De workshops werden goed bezocht. Vooral voor de workshop ‘Actieagenda Handhaving/Boa visie 2025’ was veel belangstelling. Er ontstonden mooie boa-event 2021discussies in de zaal. Er was een sterke oproep om ook domein 4 mee te nemen binnen de VNG-visie. Meerdere gemeenten hebben naast domein 1 ook boa’s domein 4 in dienst. Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat er meer van elkaar geleerd kan worden door intensiever samen te werken. Nils Kruger zou als afvaardiging van de VNG deze workshop leiden, maar kon helaas door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn. Daarom heeft Gert-Jan Schippers namens AVH en de VNG de workshop gegeven en de gesprekken begeleidt.

De workshop over Wpg/AVG gaf Suzanne Franken, landelijke deskundige Wpg. Zij nam de leidinggevenden mee in de uitdagingen en kansen die de Wpg/AVG biedt voor een handhavingsteam. Tot slot heeft collega Ralph Gesink de aanwezigen meegenomen in de wereld van de digitale wijkboa en heeft Joost van Geijlswijk, digitale wijkboa uit Leiden, ons zijn werkpraktijk laten zien.

Dag 2 voor de boa’s domein 2

Op de tweede dag, de dag voor de groene en grijze boa, was er een mooie paneldiscussie met Margot Holland van PWN en Saskia de Heij van Natuurmonumenten. We spraken over de veranderde rol van de groene boa en de inzichten die in beide organisatie zijn opgedaan. Een waardevolle discussie die helpt in het verder uitdenken van beleid en ontwikkelkeuzes.

Handhavingsteams naar een hoger niveau

Naast de workshops waren we tijdens het boa-event met een stand aanwezig. Hier konden we de professionals ontmoeten. We merkten dat de vraag hoe je een handhavingsteam naar een hoger niveau brengt en kan veranderen bij iedere gemeente wel leeft. Er is veel behoefte aan praktische handvatten en een goed plan om deze ontwikkeling vorm te geven.

 


Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat we voor uw gemeente kunnen betekenen? Denk niet alleen aan een formatieonderzoek of een benchmark, maar ook het bieden van regisseurs voor integrale, grensoverschrijdende samenwerkingen. Neem hiervoor contact op met Ralph Gesink: ralph@veiligheidenhandhaving.nl of 06 21 46 28 47.