Terugblik: Saskia Hofman en haar opdracht bij gemeente Wageningen

We nemen u mee in de opdracht van Saskia Hofman bij gemeente Wageningen. Wat heeft zij gerealiseerd en wat zijn de ervaringen van het team?

Vorig jaar gaf gemeente Wageningen aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Zowel bij de aansturing van het boa-team als de implementatie van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Onze senior adviseur Saskia Hofman heeft deze opdracht met beide handen aangepakt. Wij nemen u graag mee in deze opdracht.

Aanbrengen van structuur

Bij aanvang werkte het team hard om zeven dagen in de week toezicht te houden op de COVID-19 regels. Met weinig capaciteit en inhuur zonder bevoegdheden was dat een pittige kluif. Saskia startte dan ook met het aanbrengen van structuur in het rooster en de taakverdeling. Dit gaf helderheid voor het bestuur en rust voor de boa’s. Daarnaast werd het team aangevuld met twee vaste én beëdigde inhuurboa’s. Dit zorgde voor voldoende capaciteit om in koppels te werken.

Inrichting andere werkwijze

Binnen deze werkwijze zijn er positieve stappen gezet om in de COVID-19 periode integraal samen te werken. Eerder waren er twee parkeerboa’s en twee integrale boa’s die allen solo te werk gingen. Het voordeel van werken in een koppel is het leren aan én van elkaar. Ook geeft het een gevoel van veiligheid. De inrichting van deze werkwijze is duurzaam opgebouwd en wordt na de coronacrisis op deze wijze voortgezet.

Start met proactieve werkwijze: wijkgericht werken

Daarnaast is het team gestart met wijkgericht werken: elke boa werd gekoppeld aan een wijk. Centraal staat de aanwezigheid in een wijk en de verbinding met burgers, ondernemers, scholen en andere partners. De wijkboa neemt nu de verantwoordelijkheid voor de meldingen in zijn of haar wijk. Ook is de boa zichtbaar en herkenbaar. Het is een sterke start van een meer proactieve werkwijze. Hierbij is de samenwerking en vlotte informatiedeling met de wijkagent van belang. Deze proactieve manier van werken wordt onderstreept door de teammanager:

“Het team heeft geleerd om naar buiten te kijken. We zien nu dat er meer speelt dan de onderwerpen waar we ons tot Saskia’s komst mee bezig hielden. Dit heeft ertoe geleid dat de boa’s zich beter laten zien. We zijn nu ook bezig met onderwerpen zoals toezicht rondom scholen, gebruik van de openbare weg en ondermijning.”

Ook de ervaring van de boa’s is positief, zoals beschreven door één van de boa’s:

“Saskia bracht dat we het team konden uitbreiden via inhuur. Dankzij haar werden de bevoegdheden aangevraagd. Hierdoor kregen wij meer ‘handjes’. Haar aanwezigheid heb ik als zeer positief ervaren. Het gaf mij meer lucht waardoor ik meer uren de wijk in kon, in plaats van zaken achter de computer regelen. Het was ook erg fijn om met Saskia te sparren op de inhoud.”

Terugkijkend ziet Saskia dat de bijzondere positie van de boa een goede plek in de organisatie heeft gekregen. Er is afstemming met externe partners. De keten van veiligheid, vergunningverlening en handhaving werkt beter samen en weet elkaar te vinden. De teammanager van gemeente Wageningen ziet de effecten terug in zijn team:

“Ik zie nu een team handhavers die zich er van bewust is dat verandering ook verbetering kan opleveren. Zo heeft het werken in verschillende samenstellingen ervoor gezorgd dat de handhavers beter kunnen samenwerken en ook van elkaar leren. Daarnaast zijn ze zich er meer van bewust wat er allemaal speelt binnen handhaving en hoe belangrijk het is om informatie hierover te delen.”

Maak kennis met Saskia Hofman

Saskia Hofman heeft jarenlange ervaring binnen het veiligheids- en handhavingsdomein. Zij startte haar carrière bij de politie. Na jarenlange ervaring op straat en als leidinggevende maakte zij de overstap naar het handhavingsdomein. Saskia Hofman heeft diverse gemeenten, waaronder gemeente Wageningen, ondersteund in de ontwikkeling naar een professionele handhavingsorganisatie. Saskia is inzetbaar op de terreinen Veiligheid en Handhaving als adviseur, coach en interim-manager.

Neem contact op met Saskia: saskia@veiligheidenhandhaving.nl of 06 14 85 41 40.