Toezicht en handhaving in 2020

VNG-visie ‘omdat de burger dat van ons verwacht’

Samen met de politie hebben boa’s de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. Wat is in de toekomst nodig voor een sterke handhaver? Lees hier de VNG-visie 2020.